29-06-2016

METRI verbetert inzicht in applicatie-ontwikkeling met CAST

Deel dit bericht

METRI gaat een samenwerking aan met CAST, leverancier van hulpmiddelen voor het doormeten van softwarecode. METRI ziet de overeenkomst als een strategische en logische uitbreiding op bestaande benchmarking en supplier performance measurement activiteiten in het applicatiedomein. METRI is een fact based IT-adviesorganisatie gespecialiseerd in sourcing en benchmarking.

De samenwerking heeft tot doel organisaties te helpen op een kostenefficiënte manier, inzicht te krijgen in de objectief vastgestelde omvang en kwaliteit van applicaties. Hiermee zijn de prestaties te meten van interne of externe leveranciers die het onderhoud en beheer van applicaties uitvoeren. Met een geautomatiseerde functiepuntanalyse, gebaseerd op internationale standaarden, helpt METRI organisaties de productiviteit, kosten, time-to-market en de kwaliteit van softwareontwikkeling tot in detail inzichtelijk te maken. Met deze op feiten gebaseerde inzichten zijn betere beslissingen te nemen.

Transparantie
Meer en meer bedrijven beseffen dat software de sleutel is tot hun toekomst. Om die reden is volgens Managing director Paul Cornelisse van METRI het belang van applicatieontwikkeling de afgelopen jaren flink toegenomen. "Om met de beroemde Silicon Valley ondernemer Marc Andreessen te spreken: ‘software is eating the world’. Applicatie-ontwikkeling wordt een onderscheidende factor voor bedrijven in tal van markten. Er bestaan grote verschillen in de markt als het gaat om productiviteit, kosten, snelheid en kwaliteit van software-ontwikkeling, die in de gehanteerde uurtarieven niet tot uitdrukking komen. Bedrijven hebben behoefte aan meer duidelijkheid over de productiviteit en kwaliteit van hun interne of externe software-ontwikkeling. Met de verschillende tools uit het CAST portfolio kan METRI geautomatiseerd functiepunten meten, de structurele kwaliteit van softwarecode beoordelen en de prestaties van leveranciers doormeten. Dit resulteert in een veel hogere transparantie in de kosten en de voorspelbaarheid van projecten. Deze slimme en op feiten gebaseerde aanpak helpt IT-executives de juiste sourcing strategie toe te passen op hun applicatie-ontwikkeling”, aldus Cornelisse.

Functiepunten
Het geautomatiseerd functiepunten meten omzeilt bestaande knelpunten rond handmatige functiepuntenanalyse. In de praktijk zijn gecertificeerde functiepunt-analisten drukbezet, laat de volledigheid en kwaliteit van de functionele documentatie te wensen over en is er weinig tijd voor het uitvoeren van de metingen. Dit maakt het toepassen van CAST AIP Structural Quality Assessments zeer geschikt voor toepassing in contracten waar bij voorkeur regelmatig wordt gemeten, zoals bijvoorbeeld in agile of DevOps teams. Na iedere sprint of release is een meting toe te passen waardoor inzichtelijk wordt hoe productief het team is geweest en tegen welke investering een bepaalde hoeveelheid functionaliteit is opgeleverd. Deze analyses zijn uit te voeren ongeacht de gehanteerde programmeertalen en ontwikkelmethoden en af te zetten tegen industrie gemiddelden voor een bepaalde sector.

Applicatieportfolio
De omvang van de applicatie en van afzonderlijke projecten, releases en sprints is op een objectieve, herhaalbare en verifieerbare manier te meten. Op basis hiervan kunnen de prestaties van leveranciers worden doorgemeten en worden vergeleken met de markt. Hiernaast wordt ook het kwaliteitsaspect meegenomen doordat de structurele kwaliteit van softwarecode wordt gemeten. Hierdoor kan bijvoorbeeld inzichtelijk worden gemaakt dat een leverancier productief en snel en tegen lage kosten produceert maar dit ten koste van de kwaliteit laat gaan. Dit soort analyses resulteert in een veel hogere transparantie in de kosten en de prestaties van interne en/of externe leveranciers dan nu gebruikelijk is. METRI gaat het hulpmiddel CAST Highlight SaaS Solution inzetten om een overzicht te creëren van het complete applicatieportfolio. Dit geeft inzicht in de omvang, mogelijke risico’s en de mogelijke impact hiervan op de bedrijfsvoering.

Marktgemiddelden
Met deze hulpmiddelen, in combinatie met de eigen benchmarkdata, vergelijkt METRI applicatiebeheercontracten en de support op applicatie-omgevingen met marktgemiddelden. Bij nieuwbouw voert METRI project benchmarks, reality checks van projectbegrotingen, supplier performance measurement en FTE / workload benchmarks uit. Hiernaast kan METRI de total cost of ownership van applicaties onder de loep nemen. In een gestandaardiseerde aanpak en met bewezen methodieken worden projectbegrotingen en beheerkosten, in combinatie met kwaliteit, productiviteit, volumes en dienstverlening, inzichtelijk gemaakt en indien gewenst met sector-specifieke benchmarkgegevens vergeleken.

Meer informatie: Metri

Partners