29-07-2016

Slimme methode maakt energieverbruik software inzichtelijk

Deel dit bericht

Een nieuwe methode maakt het energieverbruik van software analyseerbaar. De methodiek, ontwikkeld door een promovendus bij Centric, is deze maand gepresenteerd in het vakblad Computing.

De ICT-industrie is verantwoordelijk voor minstens één-tiende van het totale energieverbruik op aarde. Naast de hardware zelf is het energieverbruik deels toe te schrijven aan de software die erop draait. Welk deel kon tot voor kort niet precies worden vastgesteld. Recent onderzoek naar duurzame software brengt daar nu verandering in.
Onderzoeker Erik Jagroep, consultant bij Centric en promovendus aan de Universiteit Utrecht, heeft met collega’s een nieuwe methodiek ontwikkeld die het energieverbruik van software meetbaar maakt en de middelen biedt om op detailniveau analyses uit te voeren. Softwaremakers kunnen tijdens de ontwerpfase van hun software op zoek gaan naar de juiste balans tussen energieverbruik en bijvoorbeeld performance.

Duurzaamheid meetbaar
In een deze maand gepubliceerd artikel in vakblad Computing beschrijft Jagroep een methodiek die inzicht geeft in de onderdelen die binnen een softwarearchitectuur verantwoordelijk zijn voor het energieverbruik. Jagroep: “De methodiek geeft inzicht op het niveau van de architectuur en softwarecode, waardoor softwareproducenten het energieverbruik kunnen optimaliseren waar de impact het grootst is.”
Door huidige architecturen tegen het licht te houden is tevens het energieverbruik van bestaande software te verminderen. Onlangs leidde een succesvolle case study bij Centric dankzij een aanpassing in de architectuur tot een energiebesparing van liefst 67 procent. Met energieverbruik als meetbare eigenschap kan de duurzaamheid van software worden gekwantificeerd en vergeleken met andere kwaliteitsaspecten.

Schaalvoordeel
De focus op productsoftware komt bij Centric goed terecht gezien de schaalvoordelen die kunnen worden behaald; elke besparing van het energiegebruik, groot of klein, vermenigvuldigt zich met elke installatie van het product. Zo kan een besparing van 0.25 W per transactie met de Digitale Belastingbalie per maand de hoeveelheid energie besparen van drie gemiddelde huishoudens.

Samenwerking Centric en Universiteit Utrecht
Het artikel is gepubliceerd in het kader van het promotieonderzoek van Erik Jagroep naar duurzame productsoftware. Centric neemt graag het voortouw bij het efficiënter en energiezuiniger maken van softwareproducten en –diensten en heeft Jagroep gevraagd in samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoek te doen naar dit onderwerp. Centric stelt de benodigde middelen voor het promotieonderzoek beschikbaar. Bekijk hier een stappenplan voor het energiezuiniger maken van software.

Meer informatie: Centric

Company:

Centric

Partners