12-12-2016

Transfer Solutions en Omnext bieden Fit Test voor Oracle-maatwerk

Deel dit bericht

Transfer Solutions en Omnext zijn een onderlinge samenwerking aangegaan, waarin Omnext Transfer Solutions ondersteunt bij verschillende moderniseringstrajecten op het gebied van Oracle-platformen. Samen ontwikkelden zij een Fit Test voor Oracle maatwerksystemen. Omnext is specialist in geautomatiseerde analyse van broncode.

Transfer Solutions en Omnext bieden gezamenlijk een Fit Test aan voor Oracle maatwerksystemen (Forms en APEX). Als Oracle-leverancier levert Transfer Solutions alle expertise op dit gebied, waarbij Omnext werkt aan een optimale omgeving om de broncode van Oracle-applicaties te kunnen analyseren. Met deze oplossing menen de bedrijven te voorzien in de behoefte om op een objectieve manier naar applicaties en systemen te kijken wanneer het – bijvoorbeeld – aankomt op moderniseringsvraagstukken of applicatiebeheer.

Transitie
Met de Fit Test kan op voorhand bepaald worden waar de haken en ogen zitten in de software die kunnen leiden tot complicaties bij het outsourcen van het applicatiebeheer of het overgaan naar een ander platform. Denk hierbij aan migratieplannen richting een nieuwe frontend, maar ook een andere platformtechnologie of zelfs de transitie van een applicatie naar een SaaS-oplossing in de Cloud. Meerwaarde voor de eindgebruiker is volgens  beide bedrijven dat er op onafhankelijke wijze, transparant en ondersteund door kennis en expertise, een basis gelegd kan worden voor een moderniseringsplan. Zo wordt er niet alleen gekeken of een platform ook functioneert, maar wordt ook gekeken naar onderhoudbaarheid, documentatie, herbruikbaarheid van de business logica en toekomstvastheid, allemaal te herleiden uit de broncode.

Betrouwbaarheid
Met deze oplossing zet Transfer Solutions in hoge mate in op betrouwbaarheid. De oplossing van Omnext is volgens directeur René Hol van Transfer Solutions een goede aanvulling op diens productportfolio. “De Fit Test die wij samen ontwikkeld hebben is een goede aanvulling voor het vaststellen van een  migratie- en moderniseringsstrategieën van Oracle en het beheersbaar uitvoeren van een migratietraject. Tevens helpt het ons bij het in applicatiebeheer nemen van Oracle Forms- en Java-applicaties. De geautomatiseerde, cloud-based omgeving waarin de door de markt geaccepteerde best practices van Oracle Forms en PL/SQL opgenomen zijn, en waarmee business rules geïdentificeerd kunnen worden, stelt ons en onze klanten in staat om proactief monitoren naar een hoger niveau te tillen. Continue ontwikkeling aan dit platform blijft noodzakelijk en daarin zijn we blij onze kennis te mogen delen met Omnext.”
Omnext heeft vele jaren ervaring met de analyse van complexe softwareapplicaties. Men gebruikt hiervoor het zelf ontwikkelde Omnext-platform, gecombineerd met kennis en ervaring van consultants en partners.

Meer informatie: Transfer Solutions
Omnext

Partners