24-07-2017

Info Support biedt programma voor Artificial Intelligence trajecten

Deel dit bericht

Info Support heeft een programma ontworpen waarmee in drie stappen een eigen AI-experiment is op te starten.

Tijdens een AI-experiment worden bedrijfsdata geanalyseerd en geïnterpreteerd door slimme software. Zo zijn nieuwe patronen te ontdekken met verrassende verbanden. Deze inzichten vertaalt Info Support vervolgens in een softwaresysteem en borgt deze in de bestaande processen van een organisatie. Op deze manier ontstaat een beter inzicht in de organisatie, om sneller antwoord te kunnen geven op uiteenlopende organisatievraagstukken.

De invulling van een Artificial Intelligence experiment is sterk afhankelijk van het doel van de organisatie, daarom staat in de eerste stap het definiëren van deze doelen centraal. In stap 2 wordt het experiment gezamenlijk uitgevoerd, zodat er direct kennisoverdracht plaatsvindt. De nadruk ligt op het verzamelen, analyseren en combineren van bestaande en nieuwe data. Een valide hypothese kan omgezet worden in een productiesysteem. In de laatste stap worden alle gevonden datastromen vertaald in een softwaresysteem, zodat het een onderdeel wordt van de interne processen in de organisatie.

Meer informatie: Info Support

Partners