04-08-2017

UvA gaat partnerschap aan met Microsoft Research Lab Cambridge

Deel dit bericht

Het Machine Learning Lab aan de Universiteit van Amsterdam (AMLAB) onder leiding van professor Max Welling start een partnerschap met het Microsoft Research Lab in Cambridge op het gebied van Machine Learning. Het partnerschap streeft naar het stimuleren van onderzoekstalent door middel van een symbiotische relatie. De samenwerking is erop gericht enerzijds de tekorten aan vaardigheden in de industrie aan te pakken en tegelijkertijd de kennis voor de academische wereld te behouden.

Vanuit het partnerschap biedt Microsoft master- en PhD-studenten van de Universiteit van Amsterdam stageplaatsen die zich concentreren op unsupervised deep learning en causaliteit in Machine Learning. De uitwisseling wordt gefaciliteerd door AMLAB’s medewerker Joris Mooij en is gericht op basis onderzoekswerk binnen thema’s met een maatschappelijk belang, zoals de gezondheidszorg.

Behoud van onderzoekstalent
Het partnerschap is een nieuwe aanpak om de volgende generatie talent in Machine Learning te onderwijzen vanuit een evenwicht tussen de industrie en de academische wereld. Microsoft en AMLAB ondersteunen het standpunt dat onderwijsprogramma’s vanuit de industrie studenten niet vroegtijdig moeten werven om daarmee het kennistekort op korte termijn te verhelpen. In plaats daarvan moet toegewerkt worden naar een duurzame en wederzijds voordelige manier om onderzoekstalent voor beide partijen te behouden.

Meer informatie: Amsterdam Machine Learning Lab

Partners