16-07-2020

NEN: Internationale normen voor programmeertalen in ontwikkeling

Deel dit bericht

Er zijn normen voor de programmeertaal C++ en het besturingssysteem Linux in ontwikkeling. Ook zijn er diverse internationale praktijkrichtlijnen (technical reports) in de fase van publieke commentaarronde. Het gaat onder meer om praktijkrichtlijnen voor het voorkomen van kwetsbaarheden in programmeertalen, zoals C++, Python en Java. Tijdens de publieke commentaarronde kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden feedback leveren.

Er bestaat een groot aantal programmeertalen. Deze talen worden internationaal gebruikt en toegepast. Hoe zorg je ervoor dat producten van verschillende leveranciers die een programmeertaal implementeren, daadwerkelijk dezelfde taal implementeren? Daarover worden internationaal afspraken gemaakt die in ISO/IEC normen worden vastgelegd. Er zijn normen voor diverse onderwerpen ontwikkeld, zoals:
- ISO/IEC 14882 ‘Programming languages – C++’ met eisen voor het implementeren van C++];
- ISO/IEC 23360-1 ‘Linux Standard Base (LSB) core specification’ met de invulling van een systeeminterface voor gecompileerde applicaties en een minimale omgeving voor ondersteuning van installatiescripts;
- ISO/IEC 23271 ‘Common Language Infrastructure (CLI)’. Deze norm definieert de gemeenschappelijke taal waarin toepassingen die zijn geschreven in meerdere talen op hoog niveau in verschillende systeemomgevingen kunnen worden uitgevoerd zonder dat die toepassingen moeten worden herschreven om rekening te houden met de unieke kenmerken van die omgevingen.

C++, C en Linux en Posix
De normen worden geschreven door experts uit landen over de hele wereld en ook vanuit Nederland werken experts hieraan mee. De Nederlandse inbreng focust op de talen C++ en C. Internationaal worden ook normen voor andere talen en besturingssystemen ontwikkeld; zoals bijvoorbeeld voor het universele besturingssysteem ‘Posix’. Op de ISO-website staat een volledig overzicht van de normen die nu worden ontwikkeld.

NEN faciliteert het normalisatieproces en brengt partijen bij elkaar om mee te praten over internationale normen. Voor de normen van programmeertalen en besturingssystemen zitten vier experts in de normcommissie ’programmeertalen’. De commissie zoekt meer experts zodat ook de Nederlandse kennis en belangen voor de andere onderwerpen worden ingezet en behartigd.

Company:

NEN

Partners