21-12-2020

Deloitte presenteert rapport Tech Trends 2021

Deel dit bericht

In Tech Trends 2021 presenteert Deloitte de kansen, strategieën en technologieën die in de komende 18 tot 24 maanden organisaties zullen ontmoeten. De trends die Deloitte signaleert zijn onder andere de toekomst van de werkplek, de industrialisatie van AI-initiatieven en technologie ter ondersteuning van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

Organisaties werken hard om hun digitale transformatie te versnellen. Het gaat ze daarbij om meer dan een efficiëntere bedrijfsvoering en meer wendbaarheid. Zij willen ook kunnen inspelen op sterke schommelingen in de vraag en verwachtingen van klanten.

De negen trends waar het rapport naar kijkt, zijn onder te verdelen in drie hoofdcategorieën:
The Heart of the Enterprise: Strategy, Engineered; Core Revival; en Supply Unchained
De schijnwerpers richten zich hierin op het op elkaar afstemmen van de organisatiestrategie en technologie. Deze ondernemingsprocessen zijn complex, maar essentieel voor het behalen van succes.
A Better Experience, Inside and Out: Bespoke for Billions: Digital Meets Physical en Rebooting the Digital Workplace
Deze geven inzicht in informatie over/voor klanten, medewerkers en andere stakeholders: hoe kun je de toekomst van digitale en fysieke ervaringen beter samenbrengen om meer waarde te creëren?
DEI Tech: Tools for Equity bespreekt steeds geavanceerdere tools ter ondersteuning van organisatorische diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.
Data: The Art of the Possible
Hoe meer ondernemingen verder bewegen richting automatisering en geautomatiseerde besluitvorming, hoe groter de schaal waarop menselijke capaciteiten kunnen worden verbeterd. ‘
MLOps: Industrialized AI; Machine Data Revolution: Feeding the Machine; en Zero Trust: Never Trust, Always Verify zijn drie specifieke mogelijkheden voor ondernemingen om vooruitgang te boeken.

Download hier het rapport

Tags:

Trends, ICT

Company:

Deloitte

Partners