04-02-2021

NEN: Ontwikkeling van standaarden voor quantumtechnologie van start

Deel dit bericht

Sinds 2020 zijn verschillende Nederlandse organisaties actief op het gebied van standaardisatie rondom quantumtechnologie. Onlangs hebben de quantum-tech start-ups Delft Circuits, Qblox, Orange Quantum Systems en QuantWare samen met onderzoeksinstituut TNO (QuTech) drie voorstellen ingediend voor standaardisatie van quantum computing bij de Europese standaardisatieorganisatie CEN-CENELEC.

De Nederlandse voorstellen richten zich onder meer op een software programmeer interface van een quantum computer in de cloud en op een modulaire opdeling van quantum-computer hardware. Deze indeling is gekozen omdat het goed aansluit bij het productportfolio van de genoemde start-ups. De voorstellen werden geaccepteerd en momenteel wordt gewerkt aan het vervolg om nieuwe voorstellen met verdere uitwerking van functionele specificaties, interworking en interfacing te maken.

CEN-CENELEC Focusgroep en NEN werkgroep
CEN-CENELEC heeft de Focus Group on Quantum Technologies (FGQT) opgericht. Deze groep ontwikkelt een roadmap voor standaarden rondom quantumtechnologie, met daarin beschreven welke aspecten wanneer en waar gestandaardiseerd moeten worden. Nederland (NEN) heeft het voorzitterschap van de Europese focusgroep en Duitsland (DIN) het secretariaat. De Nederlandse bijdragen worden gecoördineerd in de NEN Quantum Werkgroep. Deze werkgroep gaat ook bijdragen aan de internationale ISO-IEC Quantum Werkgroep.
Standaard kwaliteitsmaat

Quantumtechnologie is volop in ontwikkeling. In Nederland is al een ecosysteem ontstaan van bedrijven dat zich richt op quantumtechnologie. Hoewel we nog aan het begin staan van een revolutionaire ontwikkeling, is het nu al van belang dat Nederlandse quantum engineers nadenken over de standaardisatie ervan. Bijdragen aan standaardisatie helpt bijvoorbeeld om impact aan te tonen bij subsidieaanvragen en investeerders, maar ook om een standaard kwaliteitsmaat te realiseren waarmee aangetoond kan worden hoe goed een bepaalde oplossing is.

Oproep aan quantum engineers
De huidige experts van de NEN Quantum Werkgroep zijn werkzaam op het gebied van quantum computing. Omdat er ook andere toepassingsgebieden voor quantumtechnologie zijn (zoals quantumcommunicatie, quantumsimulatie en quantummetrologie/sensoren), is uitbreiding van de werkgroep gewenst met quantum engineers uit die vakgebieden. Door ideeën eerst onderling af te stemmen en uitgewerkte voorstellen namens meerdere stakeholders in te brengen, is er een grote slagingskans en impact op Europese en mondiale standaarden.

Meer informatie: bezoek de NEN Quantum Werkgroep

Partners