04-02-2021

Mondiale norm over programmeertaal C++ gepubliceerd

Deel dit bericht

De internationale norm ISO/IEC 14882 Programmeertalen - C++ is bijgewerkt en gepubliceerd. Deze norm definieert zowel de eisen aan de taal zelf als aan de implementatie van C++.

De ISO norm voor C++ is een update van de eerdere versie met veel veranderingen. De herziening van ISO/IEC 14882 uit 2020 voegt een aantal nieuwe mogelijkheden toe aan de manier waarop de taal gebruikt wordt en deze zullen sterk veranderen en simplificeren. Enkele voorbeelden zijn:
• Makkelijkere genericiteit door met behulp van ‘concepts’ vereisten te stellen aan templates.
• Betere ondersteuning van modulair programmeren (waardoor programma's een betere structuur kunnen krijgen en ook snellere compilatietijden).
• Een nieuw keyword "<=>" maakt het mogelijk om in een keer een drievoudig vergelijkingsresultaat te krijgen (in plaats van a>b of a==b of a>=b, levert a<=>b een volledig uitsluitsel op over of a kleiner, gelijk of groter dan b is, in een enkele operatie).
• Een andere belangrijke nieuwe feature vormen ‘coroutines’. Coroutines zijn een veralgemenisering van functieaanroepen (stackless co-operative multitasking).

Nieuwe faciliteiten
Naast toevoegingen aan de taal zijn ook in de C++ standaard bibliotheek veel nieuwe faciliteiten opgenomen. Voorbeelden zijn:
• ‘Ranges’ een veralgemenisering van een ‘sequence’ waardoor operaties op een container veel efficiënter opgeschreven en uitgevoerd kan worden.
• Calender en tijdzone operaties en een bibliotheek van standaard concepts waarmee generieke functies de types waarop ze opereren kunnen specificeren.
• Ook zijn er kleine wijzigingen in de bibliotheek die betrekking hebben op nieuwe faciliteiten in de taal (zoals het toevoegen van operator "<=>" aan het standaardtype ‘string’.

Meer informatie over ISO/IEC 14882

Company:

NEN

Partners