07-09-2021

Quantum Delta NL bundelt quantumkrachten met Frankrijk

Deel dit bericht

Quantum Delta NL gaat samenwerken met het Franse nationale Quantum-initiatief. Als eerste actiepunt van de samenwerking lanceerden Freeke Heijman, directeur Ecosysteemontwikkling van Quantum Delta NL, en Neil Abroug, nationale coördinator van het Franse quantum initiatief, een gezamenlijk Nederlands/Frans jobboard, met daarop alle beschikbare quantumvacatures in beide landen.

Het jobboard is onderdeel van het MOU (Memorandum van Overeenstemming) dat demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer en Cédric O, staatssecretaris voor Digitale Transitie en Elektronische Communicatie, op 31 augustus j.l. in Parijs ondertekenden.

Dit jobboard, een initiatief van Quantum Delta NL, geeft een overzicht van de beschikbare quantumbanen in Nederland en Frankrijk. Deze banen worden automatisch ‘gescraped’ van de sites van startups, kennisinstellingen en corporates en elke 24 uur bijgewerkt. Op deze manier kunnen startups, kennisinstellingen en bedrijven sneller en zonder kosten mensen aannemen. Daarnaast maakt het jobboard het voor talenten makkelijker om een overzicht te krijgen van openstaande vacatures. Het jobboard biedt in eerste instantie alleen een overzicht van Franse en Nederlandse banen, maar de hoop is dat in een later stadium ook andere Europese landen zich aansluiten bij het initiatief.

MOU
Het jobboard is het eerste wapenfeit van het op 31 augustus in Parijs ondertekende MOU. De regeringen van Frankrijk en Nederland steunen hiermee de ambitie van de Europese Unie op het gebied van quantumtechnologie, en zijn vastbesloten te investeren in het snelgroeiende Europese ecosysteem voor quantuminnovatie. Veel van de R&D clusters en bedrijven in Frankrijk en Nederland onderhouden nu al nauwe banden. Een goed voorbeeld is de investering die het Franse venture capital fonds Quantonation doet in de Nederlandse startup Qu&co, en de samenwerking in de Europese consortia van het Quantum Flagship.

Met het MOU wordt die samenwerking versterkt op gebieden van wederzijds belang, waaronder schaalbare quantumcomputers, grensoverschrijdende quantumcommunicatienetwerken, particuliere investeringen in startups en betrokkenheid van de industrie bij quantum. De uitvoer van het MOU ligt bij Quantum Delta NL en het Franse nationale quantumprogramma. Zowel Frankrijk als Nederland hebben leidende posities in quantum en kennen sinds dit jaar nationale initiatieven voor de ontwikkeling van quantumtechnologie.

Muurloos ecosysteem
Het MOU en het jobboard sluiten naadloos aan bij Quantum Delta NL’s strategische routekaart om een ‘muurloos’ quantumecosysteem te bouwen voor Europa. In een dergelijk ‘muurloos’ ecosysteem werken wetenschappers, ondernemers, studenten, financiers en bedrijven gemakkelijk samen om technologieontwikkeling en de toepassing ervan te versnellen. De verwachting dat deze versnelling een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld energie, voedsel en zorg. Ook de marktverwachtingen zijn hooggespannen. Marktonderzoekers voorspellen dat de markt voor quantumtechnologie de komende twintig jaar uitgroeit tot ruim 65 miljard USD, en in 2050 wereldwijd zo’n 300 miljard USD zal bedragen. Het toekomstperspectief voor Nederland is 30.000 banen en € 2-3 mld. BBP-aandeel in 2040.

Partners