02-12-2015

Mark Armstrong van Progress: 'Wij willen leidend zijn in de digitale transformatie'

Deel dit bericht

Mark Armstrong is als Vice president en Managing Director bij Progress verantwoordelijk voor de algehele business strategie en groei in de EMEA regio. Armstrong kwam in 2008 bij Progress in dienst en heeft een B2B marketing- en verkoopervaring van bijna drie decennia. Release.nl sprak na afloop van de 'Progress Exchange' in Kopenhagen met Mark Armstrong over de strategie van Progress, marktveranderingen, ondersteuning van ontwikkelaars, overgang naar Saas en samenwerking met HP.

Progress hield op 3 en 4 november in Kopenhagen haar conferentie 'Progress Exchange' voor Progress-klanten en Europese partners. Centraal in de conferentie, met als thema "Discover how to be a true leader", stond de transitie die het bedrijfsleven moet ondergaan om het hoofd te bieden aan alle digitale ontwikkelingen, die de omgeving en de markt waarin ze opereren in vergaande mate compleet en 'disruptive' veranderen.
Progress presenteerde een aantal van deze ontwikkelingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd en waarop ze een antwoord moeten vinden om in een sterk competitieve markt te overleven en succesvol te opereren.

Third platform
In zijn welkomstwoord hield Mark Armstrong, als VP en MD Progress EMEA, zijn gehoor een aantal getallen voor. Uit onderzoek bleek dat het begrip Internet of Things bij 87 procent van de respondenten geheel onbekend was. Gegevens van IDC vermelden dat er nu meer dan 5 miljard met Internet verbonden devices zijn. En over vijf jaar zijn dat er naar schatting 30 tot 50 miljard. Naar verwachting zijn er in 2020 6,1 miljard smartphone gebruikers en tegen de 250 miljoen 'connected cars'. Enorme aantallen en een potentiële markt van 1700 miljard dollar in 2020.
Na het tijdperk van het mainframe ('first platform') en de client-server architectuur ('second platform') zijn we nu aanbeland bij het 'third platform'. Met de totstandkoming van dit 'third platform' stellen 'building blocks' als mobile devices, het Internet of Things, Machine Learning, Cloud computing, Big Data uit Social Media, Analytics op Big Data, bedrijven voor enorme uitdagingen om in de concurrentiestrijd in hun markt relevant te zijn en de druk om marktleider te blijven te weerstaan.

Cloud28+
Security en privacy staan centraal in het datalandschap van het 'third platform'. Volgens Carla Arend van IDC wordt data "the currency of the future". Maar ruim 60 procent van de ontwikkelaars is van mening dat de overheid niet in staat is de problemen van security te reguleren. Het bedrijfsleven zal dus met een oplossing moeten komen. Een aanzet daartoe wordt gegeven door het Cloud28+ programma.
Het Europese Hof van Justitie heeft in oktober een uitspraak gedaan waarin de zogenaamde Safe Harbor beschikking ongeldig is verklaard. Door deze uitspraak is doorgifte van persoonsgegevens van burgers in de Europese Unie naar de V.S. of Cloud diensten die in de V.S. gevestigd zijn, niet toegestaan. Het Cloud28+ initiatief van Hewlett Packard Enterprise (HPE) beantwoordt wel aan de Europese regels voor dataprivacy en levert hiervoor met het HPE Helion platform een op Openstack gebaseerde hybride zakelijke Cloud-oplossing.
Cloud28+ ('the Cloud of Clouds') is een open gemeenschap van Europese Cloud providers en resellers, ISV's en systemintegrators met een online catalogus van zakelijke Cloud diensten (een soort 'appstore'), opgesteld volgens de lokaal vereiste wetgeving en compliant met Europese wetgeving aangaande dataprotectie (de European General Data Protection Regulation – GDPR – die binnen een paar jaar ingaat stelt bedrijven hoge boetes in het vooruitzicht bij niet naleven ervan).

Progress is lid van de Cloud28+ gemeenschap en werkt als partner samen met Hewlett Packard Enterprise en in elk Europees land met een geselecteerde hostingpartner, die diensten levert binnen de vereiste GDPR-wetgeving. Progress oplossingen als OpenEdge, Telerik, Corticon zijn GDPR-compliant via de zogenaamde Transparent Data Encryption en Progress Rollbase apps zijn gecertificeerd voor gebruik binnen Cloud28+. Uitbreiden van business naar andere landen betekent in de servicecatalogus kijken voor een lokale ISP of deployment bij een lokale ISV die bij het Progress partnernetwerk is aangesloten.
In Nederland werkt Progress samen met NBrIX uit Tilburg. Ten grondslag van deze samenwerking ligt het feit dat NBrIX het eerste datacenter in Nederland is dat volledig draait op HPE Helion Openstack en daarmee officieel is ‘Empowered by HPE’. Dit maakt NBrIX een innovatieve en technisch vooruitstrevende partner die past bij de ambities van Progress.

Ontwikkelaars
Met al deze ontwikkelingen en de gevolgen van 'disruption' heeft elk soort bedrijf te maken. Snelheid, time to market, agility, R&D, security, dataprivacy, encryptie, innovatie, legacy-systemen uitfaseren, overgaan op Saas: CIO en CTO, ga er maar aanstaan. Want we gaan van een mindset waarin centraal staat wat technisch mogelijk is naar een mindset waarin de eindgebruiker bepaalt wat nodig is en de IT-afdeling dit moet leveren – en ook nog binnen stringente Europese wetgeving. Een nieuwe rol is weggelegd voor IT en developers: die van waardecreator, bij het overbruggen van het traditionele en het nieuwe. Daarbij is niet degene met beheer over de techniek aan zet, maar degene die het idee (de app) bedenkt.
Duidelijk is dat hiermee de IT-gerichte discussies over BYOD voorbij zijn. Bedrijven zullen hun infrastructuur volledig moeten omschakelen, zodat de business uit alle 'touchpoints' die contact met klanten en medewerkers leveren waarde en omzet kan halen.

In de woorden van Armstrong geldt bij al deze veranderingen: "Developers are key to transformation." Echter, 50 procent van de ontwikkelaars is onzeker over hun skills wat betreft het bouwen van mobile apps, en doorgronden van de complexiteit van het huidige platform. De helft denkt ook niet over de resources te beschikken en zelfs 45 procent verklaart niet de tools te hebben om de uitdagingen aan te gaan.

Missie
Progress heeft het als haar missie gedefinieerd om klanten en developers te ondersteunen bij de softwareontwikkeling voor de overgang van het 'second' naar het 'third platform', van legacy naar Saas in de Cloud. Zoals Mark Armstrong stelt "we can make it easy to transform to the cloud".
Daartoe is een duidelijke keuze gemaakt en focus bepaald in het productportfolio, met verkopen (Apama in 2013) en acquisities (Rollbase, 2013 en Telerik, 2014). Met de acquisitie van het in Sofia, Bulgarije, gevestigde Telerik, dat naast andere producten ook een mobile app development platform levert, beschikt Progress nu over een compleet productportfolio voor applicatieontwikkeling dat de uitdagingen van de 'third platform' aankan. De nieuwe releases OpenEdge 11.6 en Rollbase 4.0 zijn volledig geïntegreerd met het Telerik platform.

In de overgang van een traditioneel business model naar een Saas-model zal volgens Armstrong veel met kortlopende experimenten gewerkt moeten worden. Terwijl de inzet van legacysystemen (het core platform) voorlopig de zakelijke basis blijft worden nieuwe apps voor mobile en Cloud ontwikkeld, en in korte sprints wordt een minimaal product met een korte time-to-market uitgeprobeerd. De 'customer journey' en de gebruikersinterface en gebruikservaring zijn bepalend voor het slagen. Maar falen in dit streven hoeft geen probleem te zijn. Daarbij verkondigt Armstrong: "Het is niet erg om fouten te maken, de concurrentie maakt ze ook". Dus verder gaan, de app of dienst stroomlijnen en aanpassen en daarna de volgende use case opnieuw aanpakken voor 'reengineering'.

Volgens Armstrong is de nieuwe release OpenEdge 11.6 het antwoord voor klanten die behoefte hebben aan een flexibele applicatieontwikkelomgeving. “We hebben een groot aantal klanten voor OpenEdge en ISV’s in Europa en zien de laatste jaren vooral sterke groei in de Benelux. De meeste klanten bouwen ‘systems of record’ en wat ze realiseren is dat gebruikers deze systemen op verschillende manieren benaderen, of dat nu via het web, tablet of smartphone is.”
OpenEdge 11.6 vergemakkelijkt voor klanten de ontwikkel- en deploymentomgeving door een sterke integratie met de Telerik ontwikkeltools, waardoor in een hele goede gebruikerservaring (met de Kendo UI) is te voorzien. “Klanten beseffen dat ze de manier moeten veranderen hoe gebruikers reageren op de interface en interacteren met hun systems of record.”

Saas-oplossingen
Wat was de aanleiding voor de wederzijdse ondersteuning van HPE met het Helion Cloud-platform en Progress? Armstrong meent dat de tijd ervoor rijp was. “We hebben gedurende de jaren een groot aantal ISV’s die met onze technologie applicaties bouwen als klant gekregen. Een deel van onze ervaring is om softwarebedrijven te helpen bij hun groeistrategie en hun business uit te breiden naar andere geografische regio’s met bijvoorbeeld globalisatieprogramma’s. Dat is een belangrijke vraag die we vaak horen en interessant genoeg bepaalt het hun beslissingen bij de overgang naar een Saas-platform.”
Volgens hem snijdt het hout dat als je naar een andere regio wil uitbreiden dit heel eenvoudig via een Saas-oplossing doet. Hij vervolgt: “tegelijkertijd kondigde HPE de Helion-strategie aan, een virtueel platform over meerdere landen heen. En met het ontstaan van het Cloud28+ platform was voor ons de synergie duidelijk tussen HPE’s opzet van een beschikbare infrastructuur binnen de EU en onze klantenbasis die toegang wil krijgen tot internationale markten.”

Thought leadership
Met de presentaties over datasecurity en de GDPR, de gewijzigde manier hoe applicatieontwikkeling in korte cycli en 'time-to-market' plaats vindt, en strategie om de digitale transformatie het hoofd te bieden, toonde Progress een sterk staaltje van 'thought leadership' waarin klanten voorbereid werden op grote veranderingen, met een roadmap van hoe hierop te reageren. Wanneer is dit besef van thought leadership ontstaan?

“Het DNA van Progress is altijd gebaseerd geweest op applicatieontwikkeling in haar meer dan dertigjarig bestaan,” vertelt Armstrong. “Enkele jaren geleden heeft Progress besloten zich alleen te focussen op activiteiten die tot de kernstrategie behoorden, namelijk applicatieontwikkeling en -deployment. De grootste gebeurtenis die aansloot op onze strategie was de acquisitie van Telerik in December 2014. Het OpenEdge platform is een sterk aanbod op het gebied van ‘systems of record’ en met Telerik hebben we aan ons portfolio wereldklassetools toegevoegd waardoor klanten ‘systems of engagement’ kunnen bouwen. We hebben de beste technologie in de markt en 1,7 miljoen ontwikkelaars gebruiken de Telerik technologie voor creatie van web en mobile touchpoints.
Wij weten wat onze visie is en we blijven deze herhalen. Daarbij vergeten we niet onze traditionele klanten, maar we willen investeren in een grote community en een nieuwe groep klanten aantrekken.”
Als bedrijven willen transformeren naar een digitale business gaat het volgens Armstrong om meer dan de combinatie van ‘systems of record’ en ‘systems of engagement’. “Wij gebruiken liever de term ‘systems of insight’. Uiteindelijk verwacht een eindgebruiker een persoonlijke ervaring of reis door de systemen van onze klanten.”

Armstrong maakt duidelijk dat Progress het belangrijk vindt dat klanten voorbereid zijn op de veranderingen in hun markt en op de nieuwe Europese wetgeving rond data.
Progress wil leidend zijn in de digitale transformatie, dat is de strategie, benadrukt Mark Armstrong.


Meer informatie over:
Progress: https://www.progress.nl/
OpenEdge platform 11.6: https://www.progress.com/openedge/whats-new
Rollbase 4.0: https://www.progress.com/rollbase
Telerik: http://www.telerik.com/
https://www.progress.com/telerik
OpenEdge Developers Kit: Classroom Edition https://www.progress.com/openedge/classroom-edition
Cloud28+: http://www.cloud28plus.eu
NBrIX: https://www.nbrix.nl

Partners