07-03-2016

Quint Academy gaat werkzoekende IT'ers opleiden in Agile, Lean IT en DevOps

Deel dit bericht

UWV en Quint Academy, de opleidingstak van adviesbureau Quint Wellington Redwood, bouwen de bestaande samenwerking op het gebied van IT-opleidingen verder uit. De kern van de nieuwe afspraken is dat in de maand april 2016 tegenover elke betaalde training bij Quint Academy een kosteloze training staat voor een werkzoekende die ingeschreven is bij het UWV.

Al in 2015 sloegen UWV en Quint Wellington Redwood de handen ineen om het tekort aan gekwalificeerd IT-personeel aan te pakken. Het initiatief UWV@QuintAcademy biedt werkzoekenden met een WW-uitkering kosteloos trainingen aan. Deze regeling blijkt een groot succes te zijn: veel werkzoekenden maakten al gebruik van de geboden mogelijkheid.

Groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel
Uit onderzoek van UWV naar de werkgelegenheid in de IT-sector blijkt een groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel op hoger beroepsniveau. In dat kader biedt Quint Academy trainingen op het gebied van onder meer Agile, Lean IT, DevOps, Sourcing en Best Value Procurement, IT Servicemanagement, Governance en Regievoering. Het gaat hierbij niet om omscholingstrajecten, maar juist om trainingen die een impuls geven aan de al aanwezige vakkennis. Het brengt de kennis van de werkzoekende up-to-date waardoor het zelfvertrouwen groeit en de kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Werkzoekenden kunnen zich in overleg met hun UWV-adviseur en op basis van een passend CV aanmelden.

Het UWV ondersteunt dit soort initiatieven zegt Marieke Duijndam van Landelijk Adviseur Werkgeversdiensten UWV, “aangezien skills en vaardigheden van zeer groot belang zijn in de ICT-sector. Ze vergroten de kans om een baan te vinden, versterken de kandidaat en kunnen de mismatch op de arbeidsmarkt verkleinen. Daarnaast vergroten het netwerken en de contacten tijdens een training de kans op een baan.”

Directeur Quint Academy Mireille van Kol stelt: “Investeer als werkgever in je eigen team en tegelijkertijd in werkzoekenden. Een uitgelezen kans om bij te dragen aan het opheffen van het tekort aan gekwalificeerde IT’ers, of sterker: een kans om te mixen en wellicht te matchen.”

Meer informatie voor het bedrijfsleven op http://www.quintgroup.com/nl/quint-uwv-maand-van-ict
Meer informatie voor werkzoekende IT’ers op: http://www.quintgroup.com/nl/home/csr/uwv-quintacademy

Partners