15-12-2016

SURFmarket start openbare aanbesteding Oracle

Deel dit bericht

Om ervoor te zorgen dat onderwijs- en onderzoeksinstellingen de producten van Oracle rechtmatig kunnen blijven gebruiken, start SURFmarket een openbare aanbesteding. Momenteel vindt een inventarisatie plaats over het gebruik van Oracle onder instellingen.

Oracle behoort tot het kernpakket van SURFmarket, daarmee is SURFmarket verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de overeenkomst. Voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst is, na onderzoek en het inwinnen van advies bij een partij gespecialiseerd in Europees Aanbestedingsrecht, besloten een aanbestedingstraject te starten.

Keuze voor openbare aanbesteding
Op basis van het ontvangen advies heeft SURFmarket onderzocht welke soort aanbesteding bij het traject hoort en dit getoetst bij de Oracle Linking Pins bij instellingen. In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheid om onderhands aan te besteden met voorafgaande bekendmaking waarbij rechtstreeks met Oracle onderhandeld wordt. Echter bleek dat er sprake is van mededinging. Volgens de Europese wet- en regelgeving betekent dit dat de aanbesteding openbaar in de markt gezet moet worden.

Aanpak en planning aanbesteding Oracle
In de komende weken wordt de publicatie van de openbare aanbesteding voorbereid zodat deze naar verwachting in januari gepubliceerd kan worden op TenderNed. Om de scope van de aanbesteding te bepalen wordt momenteel een inventarisatie gehouden onder instellingen die Oracle afnemen via SURFmarket.  

Meer informatie: Surf

Tags:

Oracle

Company:

SURF

Partners