05-01-2017

NEN en EZ organiseren themabijeenkomst over IoT-uitdagingen

Deel dit bericht

NEN organiseert in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Agentschap Telecom een themabijeenkomst over het Internet of Things. De gratis bijeenkomst is op 9 februari 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag.

IoT-toepassingen zijn zeer divers en variëren van gezondheidszorg tot smart cities en smart industry. IoT zorgt er in de toekomst voor dat mensen, producten en processen in verschillende domeinen met elkaar verbonden zullen zijn. Regulering (waaronder het frequentiebeleid) en standaardisatie zijn noodzakelijk voor de connectiviteit en interoperabiliteit tussen de verschillende IoT-toepassingen.

Antwoorden
Maar wat zijn de verschillende aandachtsgebieden, hoe wordt er samen gewerkt, wie bewaakt het overzicht, hoe kan invloed worden uitgeoefend? En welke standaarden zijn nodig om verschillende IoT toepassingsgebieden met elkaar te verbinden?
Tijdens de bijeenkomst wordt geprobeerd antwoord te geven op vragen zoals: ‘Wat is de huidige stand van zaken en de rol van het frequentiebeleid? Welke standaardisatieontwikkelingen zijn er wereldwijd? Wat zijn de praktijkervaringen en verwachtingen van IoT-applicatie ontwikkelaars in Nederland?’

Tijdens deze dag zullen verschillende sprekers ingaan op de recente ontwikkelingen van IoT en de rol van onder andere:
- Frequenties (en frequentiebeleid);
- Standaardisatie op het gebied van connectiviteit en interoperabiliteit;
- Casussen IoT-toepassingen: praktijkervaringen, uitdagingen en verwachtingen.

Deelname
De bijeenkomst is op 9 februari 2017 en start om 9.30 uur bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Aanmelden is mogelijk tot 3 februari 2016. Het volledige programma volgt.

Partners