05-12-2017

Nederlandse praktijkrichtlijn 'Overdragen van software' gratis beschikbaar

Deel dit bericht

Wat dient een organisatie precies vast te leggen bij het overdragen van software tussen partijen? De nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5325 'Overdragen van software' geeft hiervoor een beschrijving. Deze NPR is nu gratis beschikbaar.

De richtlijn maakt inzichtelijk welke risico’s er kunnen optreden en hoe beoordelende partijen deze risico’s kunnen meten. Het gaat hierbij om software waarvan de werking als voldoende is beschouwd en in veel gevallen operationeel is.
NPR 5325 is primair gericht op het beoordelen van de bouwkwaliteit van op maat gemaakte software. Met name met het oog op het toekomstige onderhoud ‘maintenance’ ervan. De richtlijn voorkomt dat partijen die betrokken zijn bij de overdracht van software een verkeerd beeld hebben over de kwaliteit van de software en daardoor het risico lopen dat er geen afdoende maatregelen worden genomen voor het onderhouden van deze software.

Risico’s voor toekomstig onderhoud
De richtlijn is opgesteld door de leden van de normcommissie 381007 ‘Software and systems engineering’ en bedoeld om partijen een raamwerk te bieden voor verdere verdieping en certificering. De NPR maakt voor de betrokken partijen de kwaliteitseisen van de over te dragen software-attributen (documentatie, software-broncode en de hierbij behorende rechten en testmiddelen) duidelijk en concreet inzichtelijk. Deze partijen zijn: de klant, de leverancier, de overnemende partij voor het onderhouden van de software en de evaluerende partij voor het onafhankelijk beoordelen van de overdraagbaarheid. De NPR is een handreiking voor deze verschillende partijen en vormt, vanuit verschillende rollen gezien, hierdoor een gezamenlijk zakelijk belang.

Beschikbaar in NEN Connect
NPR 5325 is ook beschikbaar in NEN Connect. NEN Connect is de totaaloplossing in het beheren en gebruiken van normen. Heeft u nog geen NEN Connect account, dan kunt u een gratis NEN Connect account aanmaken door u te registeren. De gratis NPR 5325 'Overdragen van software' is ook te bestellen via de normshop.

Partners