13-06-2018

Berenschot geeft eerste inzicht in blockchain ecosysteem 2018

Deel dit bericht

De afgelopen maanden heeft Berenschot in opdracht van Economic Board Utrecht (EBU) onderzoek gedaan naar kansrijke blockchainproposities in de regio Utrecht. Een van de onderdelen van het onderzoek was het in kaart brengen van het blockchain ecosysteem in Nederland.

In de ‘Blockchain ecosysteem 2018 – Nederland’ kaart zijn partijen opgenomen die actief bezig zijn met het ontdekken, ontwikkelen of toepassen van blockchain. In het blockchain ecosysteem zijn meer partijen actief dan alleen blockchain-startups en (technische) ontwikkelaars. Aan de linkerkant van de kaart staan met name partijen die blockchainproducten en/of -diensten aanbieden, zoals startups, ontwikkelaars, en juridische en organisatieadviseurs. Aan de rechterkant staan met name partijen waar actief wordt gewerkt om blockchain in de praktijk toe te passen, zoals overheden, zorg- en energiepartijen.

Kansrijke blockchainproposities
Berenschot heeft samen met partijen kansrijke blockchainproposities voor de regio Utrecht geïdentificeerd en een start gemaakt met het vormen van consortia in de domeinen Groen en Gezond. Hiervoor is o.a. op 6 maart een inspiratiesessie georganiseerd, waarbij niet alleen duidelijk werd wat kansrijke proposities zijn, maar ook welke partijen daarin een rol kunnen of willen spelen. Op basis van deze sessie zijn cases gekozen die we verder uitwerken met organisaties. De resultaten van het onderzoek en de eerste consortia zullen gepresenteerd worden op 20 juni in Utrecht.

Hyperlink naar kaart.

Tags:

Blockchain

Company:

Berenschot

Partners