30-12-2019

Universiteit Tilburg krijgt 1 miljoen euro voor blockchainonderzoek

Deel dit bericht

Aan onderzoekers van Tilburg Law School is 1 miljoen euro aan financiering toegekend voor onderzoek naar transparante en legitieme toepassingen van blockchaintechnologie door de Nederlandse overheid in de complexe netwerksamenleving. Het project wordt voor driekwart gefinancierd door NWO en daarnaast door een consortium van publieke en private partijen.

Om haar diensten te verbeteren, ontwikkelt de overheid blockchain applicaties samen met bedrijven. Dit kan leiden tot complexiteit en onzekerheid over verantwoordelijkheden van de overheid en de optimale vormgeving van regelgeving. In het project The Role and Responsibilities of Public Actors in Distributed Networks. Transparency, Trust and Legitimacy by Design (De rol en verantwoordelijkheden van overheden in gedistribueerde netwerken. Transparantie, vertrouwen en legitimiteit by design) wordt onderzocht hoe blockchain kan worden ontworpen op transparante en legitieme wijze, zodat burgers kunnen vertrouwen op de overheid.

Publieke waarden
Welke publieke waarden komen in conflict met elkaar als overheidsgezag wordt uitgeoefend door middel van gedistribueerde technologie, zoals blockchain, waarbij hyperconnectiviteit van publieke en private actoren leidt tot complexiteit? En welke rechtsstatelijke voorwaarden zijn vereist om sturing te geven aan de rol en verantwoordelijkheden van overheden die deze technologie gebruiken? Dat zijn de centrale vragen van het onderzoeksproject. Ze worden interdisciplinair beantwoord vanuit de techniekfilosofie, rechts- en datawetenschappen aan de hand van twee case studies: de Financiële Noodstop blockchain pilot van het Centraal Justitieel Incasso Bureau en de toekenning van overheidssubsidies via blockchain.  Het onderzoek zal het mogelijk maken om blockchain applicaties te ontwerpen en gebruiken op juridisch en sociaal verantwoorde wijze. Hiervoor zal het onderzoek bijzondere aandacht schenken aan het perspectief van de eindgebruiker, de burger, en zal het rechtsstatelijke waarborgen operationaliseren.

Het project wordt geleid door hoofdaanvrager dr. Jurgen Goossens (PLG: Public Law and Governance Department, Tilburg Law School). Dr. Esther Keymolen (TILT: Tilburg Institute for Law, Technology, and Society) is mede-aanvrager en mede-projectleider. Dr. Damian Tamburri (JADS: Jheronimus Academy of Data Science) is de derde mede-aanvrager van het project.

Consortium
Naast de toegekende projectfinanciering van het NWO-MVI programma ‘Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld’, een unieke samenwerking tussen NWO, de gemeente Den Haag en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie, Veiligheid en Justitie, wordt het project tevens gefinancierd door de actieve medewerking van zes private partners (blockchainbedrijf Ledger Leopard, advocatenkantoor CMS, de Dutch Blockchain Coalition, ECP Platform voor de InformatieSamenleving, organisatieadviesbureau Berenschot, Privacy First, ICT-bedrijf Smals) en vijf publieke partners (het Centraal Justitieel Incassobureau, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gemeente Tilburg, Blockchain Projecten Nederlandse Overheid, en de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg lokaal bestuur). De samenstelling van dit consortium biedt unieke kansen voor valorisatie en impact van het onderzoek.

Partners