20-08-2020

KPMG: Covid-19 heeft ingrijpende gevolgen voor fusie- en overnamemarkt

Deel dit bericht

Het aantal fusies en overnames op de Nederlandse markt is in de eerste zes maanden van 2020 fors afgenomen vergeleken met de eerste helft van 2019. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG naar de bewegingen op de internationale fusie- en overnamemarkt.

In de eerste helft van 2020 vonden 277 transacties plaats, bijna 40 procent minder dan de 432 deals in de eerste zes maanden van 2019. Ook de waarde van de transacties daalde aanzienlijk. In de eerste zes maanden van 2020 bedroeg de totale waarde van de deals € 20 miljard, een daling van bijna 25% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In de eerste zes maanden van 2019 werd voor een bedrag van € 27 miljard aan fusies en overnames gedaan. Ook wereldwijd en in Europa nam zowel het aantal transacties als de waarde van de deals af. Wereldwijd daalde het aantal transacties met circa 30 procent van 10.174 naar 7.258 en nam de waarde af van € 1.687 miljard tot € 833 miljard, een daling van ruim 50 procent. In Europa nam het aantal transacties met een derde af van 4.208 naar 2.833. De waarde daalde ook met ruim een derde van € 427 miljard naar € 288 miljard.

Opvallend veel transacties op telecommarkt
“De coronacrisis is duidelijk van grote invloed op de markt”, zegt Danny Bosker, partner bij KPMG Corporate Finance. Bosker: “Met name in de periode van half maart tot en met mei hebben de dealactiviteiten nagenoeg stil gelegen. Sinds juni trekt de markt weer voorzichtig aan. Daarnaast zien wij dat de verschillende maatregelen die overheden hebben genomen als gevolg van Covid-19 nauwelijks van invloed zijn geweest op de lokale fusie- en overnamemarkt. Overigens is het prijsniveau de afgelopen maanden opvallend stabiel gebleven. Dat komt waarschijnlijk door de leadtime van zo’n drie tot zes maanden voordat een transactie definitief is en openbaar wordt. Als we kijken naar de verschillende sectoren, is het opvallend dat in tegenstelling tot de totale fusie- en overnamemarkt het aantal transacties in de telecomsector in Europa na het uitbreken van Covid-19 aanzienlijk is toegenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is de wereldwijde omarming van telecom door bedrijven om het nieuwe werken mogelijk te maken.”

Financiële investeringen nemen toe
Nederlandse en buitenlandse financiële investeerders waren in de eerste zes maanden van dit jaar goed voor 89 van de 277 transacties op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt, zo’n 32 procent. Dat is iets meer dan in de eerste zes maanden van 2019. In die periode waren financiële investeerders goed voor 27 procent van de transacties. Bosker: “Het feit dat financiële investeerders ondanks de coronacrisis nog altijd goed zijn voor zo’n derde van alle transacties op de Nederlandse markt zegt iets over de hoeveelheid aan beschikbaar kapitaal (‘dry powder’) en geeft ook de druk aan die private equity ervaart om het geld ‘aan het werk’ te zetten door het doen van investeringen.

Hoog prijsniveau blijft
“Als wij kijken naar de mediane EV/EBITDA-ratio ontwikkeling, dan zien we dat in Nederland de waardering van ondernemingen nog steeds op een hoog niveau is”, zegt Bosker. Bosker: “Wereldwijd vallen de waarderingen in de eerste helft van 2020 lager uit dan in de jaren ervoor. Van 11.6x in 2018 tot 11.1x vorig jaar en 10.9x nu. In Europa zien wij een vergelijkbare daling. In Nederland daarentegen zien wij een constant hoog prijsniveau, waarbij de EV/EBITDA ratio net boven 11.5x ligt, met 11.5x in 2018, 11.8x in 2019 en 11.7x in 2020. Dit onderschrijft de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Nederlandse bedrijven.”

Tags:

Overname, Markt

Company:

KPMG

Partners