23-11-2015

PK van start met Ensemble integratiesoftware als PaaS vanuit High Tech campus

Deel dit bericht

PK Automatisering, een dienstverlener in netwerkbeheer en hosting services met vestigingen in Assen en Eindhoven, gaat een laagdrempelige PaaS dienst ontwikkelen voor systeemintegratie vanuit het KPN Datacenter op het terrein van de High Tech campus in Eindhoven. Dat is het eerste zogeheten Tier 4, dus volledig fouttolerante datacenter in Nederland. PK zal met zijn systemen, ondergebracht in dit datacenter het Ensemble platform van InterSystems gaan aanbieden.

In het nieuwe KPN datacenter op de High Tech campus staan naast de IT-voorzieningen van de Gemeente Eindhoven, de Technische Universiteit Eindhoven en het Summa College, ook systemen opgesteld van het in Veldhoven gevestigde ASML. ”Met zoveel high tech om ons heen, kunnen wij niet achterblijven”, zegt Jack Paas, directeur van PK. ”Ook wij gaan vanuit het KPN-datacenter innovatieve diensten verlenen, waaronder het op basis van PaaS aanbieden van het Ensemble softwareplatform. Daarmee ontzorgen we partijen tijdens de ontwikkelfase van complexe integratievoorzieningen met het tijdelijk gebruik van de functioneel rijke enterprise service bus annex transactie georiënteerde database”.

”Het ESB-platform gedraagt zich persistent: alles wordt opgeslagen in de database”, vervolgt Paas. ”Alle logboeken en alle processtappen laten zich hierdoor eenvoudig doorzoeken en zijn eventuele oorzaken van verstoringen in het berichtenverkeer snel te lokaliseren. Verder biedt het platform naast routering- en transformatiefuncties ook de mogelijkheid van business proces modellering. Uitbreiding met DeepSee, het InterSystems softwareproduct voor operationele BI, resulteert in een ’on the fly’ analyse van real time data. Een dergelijk toepassing combineren we desnoods met de levering van glasvezelcapaciteit. Zo kunnen we bijvoorbeeld voor veeleisende geïntegreerde applicaties gemakkelijk een fysieke integratie tot stand brengen tussen diverse datastromen door het koppelen van onze faciliteiten in het KPN- datacenter met de IT-systemen, ondergebracht in andere centra”.

Ensemble wordt wereldwijd gebruikt in veel informatiesystemen voor zorginstellingen. Maar ook buiten de zorg blijkt de technologie uitkomst te bieden voor de ontwikkeling en het beheer van de  koppelvlakken tussen uiteenlopende informatiesystemen. PK, met vestigingen in Assen en Eindhoven, zet de technologie in bij onder meer de dienstverlening voor huisartsenposten. De voertuigen voor het vervoer van spoedartsen zijn voorzien van CU-BOX, een voorziening voor bedrijfszekere mobiele datatransmissie tussen hulpverleners, de backoffice van de huisartsenpost en de officiële medische dossiers. Verder heeft PK met Ensemble projecten uitgevoerd voor een ambulance organisatie, twee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, een regionaal medisch laboratorium en een supermarktorganisatie. PK is verder betrokken bij het beheer en de technische planning van de IT-afdeling van de Land en Tuinbouw Organisatie in Zwolle (LTO-Noord).

Partners