01-07-2016

Nederland ICT wil digitalisering op politieke agenda

Deel dit bericht

Nederland ICT pleit voor een kabinetsbrede visie op de digitale economie. Dat stelt de ICT-branchevereniging in een manifest ter gelegenheid van de aankomende Tweede-Kamerverkiezingen.

Volgens directeur Lotte de Bruijn is digitalisering wat Nederland ICT betreft een van de grote thema´s van dit moment. Een visie op de kansen en bedreigingen voor de digitale economie mag dan ook in geen enkel partijprogramma ontbreken, meent zij.

Digitale transformatie
In het manifest Groei door digitalisering geeft Nederland ICT aan dat de digitale transformatie in volle gang is en dat de komende jaren tal van nieuwe innovaties impact zullen hebben op economie en samenleving. Dat betekent dat het volgende kabinet voor de taak staat om de kansen die digitalisering biedt voor Nederland optimaal te benutten. Met een aantal actiepunten op thema’s als onderwijs, duurzaamheid, veiligheid en innovatie biedt het manifest het volgende kabinet aanbevelingen voor gewenst beleid.

Ambitie
Volgens Nederland ICT wordt de koppeling tussen ICT-kennis en specifieke sectoren cruciaal voor de concurrentiekracht van Nederland. “We geloven dat Nederland de komende jaren nog meer kan profiteren van de mogelijkheden die ICT-toepassingen bieden,” zegt Lotte de Bruijn. “Met dit manifest sluiten we ons dan ook aan bij de NL Next Level campagne van VNO-NCW. Daarin wordt digitalisering terecht genoemd als belangrijke factor in de ambitie om Nederland naar een hoger niveau te brengen.”

Het manifest is hier te downloaden.

Partners