05-12-2016

Enable-U koppelt systemen Centric en Decos voor overheidsdiensten CGM

Deel dit bericht

De Werkorganisatie CGM is een samenwerking aangegaan met IT-integratiespecialist Enable-U om nieuwe digitale overheidsdiensten voor haar inwoners te realiseren. CGM is een ambtelijke fusie tussen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.

Om de digitale overheidsdiensten mogelijk te maken was CGM op zoek naar een platform waarmee zij eenvoudig verbindingen kan realiseren tussen interne applicaties en applicaties van externen, zoals Landelijke Voorzieningen en zorgaanbieders. Dit maakt de uitwisseling van digitale gegevens mogelijk. Uiteindelijk heeft CGM gekozen voor 2Orchestrate, de Enterprise Service Bus van Enable-U. Dit stelt CGM in staat om ook in de toekomst snel en flexibel nieuwe koppelingen tussen applicaties te ontwikkelen, zonder dat daar maatwerk voor nodig is. De ESB fungeert als een knooppunt voor alle digitale informatiestromen en maakt de architectuur beter beheersbaar.

Versnelde vergunningaanvraag
In eerste instantie schakelde CGM de integratiespecialist in om een koppeling te realiseren tussen het zaaksysteem van Decos en het vergunningensysteem van Centric. Deze koppeling was nodig om het proces van een vergunningaanvraag te versnellen, te vereenvoudigen en om het handmatig werk terug te dringen. Inwoners van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert profiteren hierdoor van een vereenvoudigd digitaal proces. Zij kunnen nu online op één plek een vergunning aanvragen via Omgevingsloket Online, die vervolgens geautomatiseerd bij de juiste loketten wordt afgeleverd. Bovendien kunnen zij nu altijd de actuele status van hun aanvraag inzien.

Projectteam
Om de eerste koppeling succesvol op te leveren is een projectteam opgezet met CGM, Enable-U, Decos en Centric. Vanuit iedere partij is een projectleider aangesteld en gezamenlijk waren zij verantwoordelijk voor het uitdenken van het nieuwe proces, de kwaliteitsbewaking en de oplevering. Na diverse ontwerpsessies is de koppeling binnen een half jaar probleemloos in productie gebracht.

Digikoppeling
Na de succesvolle livegang van de eerste koppeling heeft CGM in samenwerking met Enable-U nog drie andere koppelingen gerealiseerd. Zo is CGM met behulp van de Digikoppeling in korte tijd succesvol aangesloten op de BRK, GGK, en CORV. Op korte termijn wordt ook de koppeling met MijnOverheid Berichtenbox en de koppeling met de Landelijke Voorziening WOZ opgeleverd. Enable-U heeft gedurende de samenwerking ook het opleidingstraject verzorgd, zodat het IT-team van CGM klaargestoomd werd om met een ESB te werken.

Meer informatie: Enable-U

Partners