14-09-2015 Door: Christian Gijsels

Process to Model / Model to Execute versus Proces to Execute

Deel dit bericht

Een end-to-end (bedrijfs)proces bestaat uit het geheel van activiteiten die, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in een bepaalde volgorde afgehandeld worden en waarvan de output van één activiteit de input is van de volgende activiteit. Het resultaat van een proces zou waardecreatie moeten zijn.

Het beschrijven van end-to-end (bedrijfs)processen gebeurt door middel van BPMN (Business Process Modeling Notation) en wordt uitgevoerd door een business analist. De business analist vormt de brug tussen business, partners, leveranciers en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van de bedrijfsvoering en de strategie. Daarnaast wordt van de business analist verwacht dat hij nieuwe ontwikkelingen in zijn markt oppikt en vertaalt naar efficiënte oplossingen, zo kan technologie een enabler zijn voor nieuwe business modellen.
De business analist zal de end-to-end (bedrijfs)processen identificeren, classificeren en modelleren in BPMN (zie afbeelding 2) en dit door gebruik te maken van een modelleer tool, hij zal dan werken in een zogenaamde ‘business view modus’, zie afbeelding 3.
Een groot voordeel van BPMN is dat het de op XML gebaseerde taal voor de formele specificatie van zakelijke processen, namelijk BPEL, ondersteunt. BPEL breidt het Web Services interactiemodel uit en maakt het geschikt voor ondersteuning van zakelijke transacties. Niet elke tool heeft deze functionaliteit, zie afbeelding 4.

biplatform afbeelding
Afbeelding 1: End-to-end (bedrijfs)proces.

biplatform afbeelding   
Afbeelding 2: Aanpak voor het modelleren van end-to-end (bedrijfs)processen.

biplatform afbeelding
Afbeelding 3: De business view modus.

biplatform afbeelding
Afbeelding 4: Converteren van end-to-end (bedrijfs)processen naar BPEL (indien mogelijk).

Wanneer een proces in BPEL beschreven is, kan het worden ontkoppeld van de machine waar het proces uiteindelijk wordt uitgevoerd. Afbeelding 5 toont enkele standaard componenten die geconverteerd worden van BPMN naar BPEL.  De procesanalist/designer zal de gegenereerde BPEL-modellen verder bekijken en aanvullen in de BPEL view modus (afbeelding 6). Niet elke tool heeft deze functionaliteit.
De procesanalist/designer zal de gegenereerde BPEL-modellen verder bekijken en aanvullen in de BPEL view modus (afbeelding 6). Niet elke tool heeft deze functionaliteit.

Omdat niet elk tool de functionaliteit heeft om BPEL verder aan te vullen is het noodzakelijk om tijdens de selectie van een tool hiermee reeds rekening te houden, zie afbeelding 7.

Round-tripping
Het werken met end-to-end (bedrijfs)processen door de business analist en het verder werken met de BPEL-modellen ervan door de procesanalist/designer, creëert automatisch een nieuw probleem. Stel dat de business analist de BPMNdiagrammen opnieuw aanpast en BPEL genereert en dit nadat de procesanalist/designer de BPEL-modellen reeds heeft aangepast, dan zijn deze laatste aanpassingen dus overschreven. Dit noemen we het round-tripping probleem, zie afbeelding 8.
Tools die round-tripping compliant zijn noemt men BPMtools, buiten de opmaak van BPMN en het genereren van BPEL, hebben deze tools nog andere mogelijkheden, zoals: het definiëren van prestatie indicatoren (KPI’s); definiëren van duur en kost; simulatie; integratie; uitvoering van de code; het analyseren van de real-time performance van de processen; Business Activity Monitoring (BAM) enzovoort.

biplatform afbeelding
Afbeelding 5: BPMN naar BPEL conversie.

biplatform afbeelding
Afbeelding 6: De BPEL view modus.

biplatform afbeelding
Afbeelding 7: Aanpassen van de gegenereerde BPEL (indien mogelijk).

biplatform afbeelding
Afbeelding 8: Aanpassen van BPMN en gegenereerde BPEL (indien mogelijk). 

De laatste tijd zien we echter een nieuw soort van tool ontstaan, waarmee wordt afgestapt van de twee werelden BPMN (human-centric processen) en BPEL (integrationcentric processen) en waar alles geïntegreerd zit in één tool. Deze tools hebben één zaak gemeen; namelijk BPMN 2.0 wordt gebruikt als procesdefinitietaal en wordt ondersteund door het OMG. Eén van de laatste nieuwe tools in dit segment is Oracle BPM Suite 11g. In deze tools staat het proces centraal: WYSIWYE – what you see is what you execute. Er is géén vertaling meer naar BPMN want het proces is nu de applicatie. Alle functionaliteiten worden nu gemapt op het proces (het datamodel, forms, business rules, participants, simulatie en statistieken) en worden daar rechtstreeks van afgelezen. Deze functionaliteiten worden nogal eens vergeten bij BPEL, wat eigenlijk meer een interconnectie is tussen systemen terwijl er voor een nieuw systeem nog steeds een functionele analyse moet gebeuren, zie afbeelding 9. Het grote voordeel van deze aanpak is dat de business analist nu een groot deel van de automatisering zelf kan doen, men noemt dit ook wel de Business-Empowered Implementatie. 

Bij de aanschaf van een tool zijn er enkele criteria waar we rekening mee moeten houden:

  • De mogelijkheid van conversie van BPMN naar BPEL;
  • De mogelijkheid van verwerking van BPEL in dezelfde tool en dit door twee views;
  • Round-tripping compliant zijn van de tool;
  • De mogelijkheid van Business-Empowered Implementatie zonder opsplitsing naar BPMN of BPEL

biplatform afbeelding
Afbeelding 9: Business-Empowered omgeving

Download hieronder het PDF bestand voor een hogere resolutie van de beelden.

Proces_to model en model to execute.pdf

Christian Gijsels

Christian Gijsels is momenteel werkzaam als zelfstandig consultant en trainer op gebied van procesmodellering. Daarvoor was Christian werkzaam binnen de Cronos Holding, waar hij als medeoprichter verantwoordelijk was voor de Consulting Groep The Business Analysts, een groep van een 55-tal business analisten, functionele analisten en project managers. Christian was voordien Manager bij KPMG en verantwoordelijk voor e-Business ('eCore Team'). Hij was één van de oprichters van Evisor (later verkocht aan PWC) waar hij verantwoordelijk was voor Consulting en Sales.

Voor en na de integratie van Cimad Consulting en IBM Professional Services, was hij Practicice Leader van de Network Computing en Security Practice. Deze practice bestond uit diverse Competence Centers die hij coördineerde (Java Competence Center, Notes/Domino Competence Center, Microsoft Competence Center en de EMEA Netscape Competence Center).

Christian verzorgt verscheidene trainingen bij Adept Events.

Alle blogs van deze auteur

Partners