31-05-2016

Regio Utrecht zet in op open data

Deel dit bericht

Zes gemeenten en de provincie Utrecht gaan met elkaar samenwerken op het gebied van open data. Het doel van de samenwerking is om te bevorderen dat overheden kennis en ervaring delen op het gebied van open data. Gemeenten die nog niet zo ver zijn met open data beleid, kunnen dan sneller voortgang boeken. De samenwerking staat open voor andere overheden in de regio.

De betrokken partijen hebben donderdag 26 mei tijdens Campus Party een convenant ondertekend. Het gaat om de gemeenten Amersfoort, Utrecht, Hilversum, Veenendaal, Zeist, Soest, Lopik, Leusden, Vianen, IJsselstein, Montfoort en de provincie Utrecht. De ondertekening was het startschot van de nieuwe samenwerking.

Transitie
Aan de vooravond van omvangrijke transities in economie en samenleving wil de regio Utrecht richting de toekomst onder meer een balans vinden tussen economische groei en duurzaamheid. Daarbij wil zij nieuwe technologieën slim gebruiken in business en dagelijks leven, met respect voor privacy. De ambitie van de regio Utrecht is dat mensen nu en in de toekomst leven in goede gezondheid, in een veilige woonomgeving, zich kunnen ontplooien en kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Dit alles vraagt om nieuwe, slimme oplossingen.

Slimme oplossingen
Open data maakt een aanzienlijk deel van slimme oplossingen mogelijk. Een voorbeeld hiervan is Social Charging. Dit is een locatiegebaseerd sociaal netwerk voor eigenaren van elektrische auto's. Een ander voorbeeld is GoOV, een app die via mobiele netwerken gebruik maakt van bestaande bronnen zoals GPS, Google Maps en Streetview en elektronische informatiediensten van OV-dienstverleners. Ook de Utrechtse P-route voor fietsers is gebaseerd op open data. Het initiatief Mobility Monday stimuleert slimme mobiliteitsoplossingen met open data, voor spitsmijding.

Samenwerking
Om nog meer te kunnen profiteren van de mogelijkheden van open data is samenwerking nodig. Door afspraken te maken over standaarden, de ontsluiting van de datasets en de datasets zelf, wordt de effectiviteit van ieders open databeleid versterkt. Zo is het bijvoorbeeld nuttig om gezamenlijk mobiliteitsdata te ontsluiten. Aanbieders van mobiliteitsdiensten kunnen hiermee dan betere diensten bouwen.

Meer informatie: Provincie Utrecht
Andere initiatieven zijn: utrechtopent.nl en utrecht.dataplatform.nl

Tags:

Open data

Partners