18-07-2016

CBS: ICT-sector levert belangrijke bijdrage aan R&D in Nederland

Deel dit bericht

De ICT-sector is een drijvende kracht achter innovatie in Nederland, dat blijkt uit de nieuwste editie van de CBS-publicatie 'ICT, Kennis en Economie'.

Van alle bedrijven die aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) doen is 18 procent een ICT-bedrijf. In de dienstverlening is het aandeel van de ICT-sector zelfs 25 procent De meest recente cijfers laten een lichte stijging zien ten opzichte van vorig jaar. In de periode 2012-2014 was 67 procent van de ICT-bedrijven technologisch innovatief. Dat percentage is veel hoger dan bij het totaal van bedrijven, schrijft het CBS.

Omzet
Het CBS signaleert verder dat het aandeel van de ICT-sector in de Nederlandse economie in de loop der jaren steeds verder is gegroeid. Eind 2015 was 4,6 procent van de Nederlandse bedrijven actief in de ICT-sector. De omzet van ICT-bedrijven groeit opnieuw sterker dan die in de totale economie. In 2014 realiseerden Nederlandse ICT-bedrijven 5,4% meer omzet dan in 2013. Voor de totale economie was dat 1,6 procent. Ook de bruto toegevoegde waarde en investeringen van ICT-bedrijven zijn bovengemiddeld hoog. De bruto toegevoegde waarde van ICT-bedrijven groeide met 4,2 procent, tegenover 1,5 procent voor de Nederlandse economie als geheel. De investeringen van de ICT-sector stegen in 2014 met 14,9 procent. Voor de totale economie was dat aanzienlijk lager: 2,3 procent.

De complete publicatie ICT, Kennis en Economie 2016 is te downloaden op de website van het CBS.

Company:

CBS

Partners