09-02-2017

Ambities op terrein open science in stroomversnelling

Deel dit bericht

NWO overhandigt, samen met 9 andere partijen, het Nationaal Plan Open Science aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan is een volgende stap in het realiseren van vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen en optimaal hergebruik van onderzoeksdata.

NWO is zeer actief op terrein van open access en datamanagement. Sinds 1 december 2015 moeten onderzoekers publicaties die voortkomen uit door NWO gefinancierd onderzoek direct openbaar toegankelijk – open access – maken. Ook onderzoeksdata die voortkomen uit NWO-onderzoek moeten optimaal vindbaar, toegankelijk, en herbruikbaar zijn voor andere onderzoekers. Daartoe heeft NWO vorig jaar in de gehele organisatie een datamanagementbeleid geïmplementeerd. Volgens NWO-voorzitter Stan Gielen leidt Open science tot een duurzamer onderzoeksproces en uiteindelijk tot snellere kennisontwikkeling. “NWO gaat nu onderzoeken hoe open science ook breder een plaats kan krijgen in de beoordeling van onderzoeksaanvragen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de aansluiting bij internationale ontwikkelingen.”

Nationaal Platform Open Science
Tegelijkertijd met de presentatie van het plan door de tien partijen NWO, VSNU, KNAW, Vereniging Hogescholen, KB, SURF, NFU, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland en GO FAIR, wordt het Nationaal Platform Open Science gelanceerd. Dit platform moet de komende jaren zorgen voor een gecoördineerde inzet voor open science in dialoog met de gehele onderzoeksgemeenschap. Met deelname aan het platform kan NWO haar ambities op het gebied van open science versneld en in samenhang met de activiteiten van andere organisaties realiseren. “Indien we open science echt mogelijk willen maken, dan vergt dat forse investeringen in infrastructuur om dit te kunnen realiseren. NWO wil graag een bijdrage leveren aan de strategische discussie hierover om daarmee haar missie waar te maken: het bevorderen van excellente wetenschap en het beschikbaar stellen van de resultaten hiervan aan de samenleving”, aldus Stan Gielen.

Internationale voortrekker
Nederland heeft open science de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal op de kaart gezet. Publiek gefinancierd onderzoek moet publiek toegankelijk zijn. Onder Nederlands voorzitterschap van Dekker hebben de Europese ministers voor Onderzoek en Innovatie unaniem besloten om vrije toegang tot alle wetenschappelijke artikelen als norm te hanteren in Europa en een optimaal hergebruik van onderzoeksdata na te streven. Het Nationaal Plan Open Science is de volgende stap om het in Nederland te realiseren.

Meer informatie

Company:

NWO, Overheid

Partners