02-01-2018

CWI en NWO-instituten ASTRON, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I per 1 januari 2018 gefuseerd

Deel dit bericht

In oktober en november 2017 hebben de stichtingsbesturen van ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON en NWO-I besloten om te fuseren. Daarmee is het besluitvormingstraject over de juridische fusie succesvol afgerond. Op 31 december 2017 heeft de notaris de fusie-akte gepasserd, waarmee de fusie per 1 januari 2018 een feit is.

In het voorjaar van 2017 hebben alle stichtingsbesturen van NWO-I en de bovengenoemde instituten een voorgenomen besluit tot fusie genomen. Dat voorgenomen besluit is voorgelegd aan de medezeggenschap, die daarop positief heeft geadviseerd. Vervolgens is het fusievoorstel gedeponeerd bij de betreffende Kamers van Koophandel en zijn in augustus de verklaringen van non-verzet van de betrokken rechtbanken ontvangen.

Sinds 1 februari 2017 heeft NWO een nieuwe structuur. Naast een granting-organisatie met een raad van bestuur en drie domeinen (Exacte en Natuurwetenschappen, Toegepaste en Technische Wetenschappen en Sociale en Geesteswetenschappen) is er een aparte institutenorganisatie voor NWO (NWO-I).
NWO-I (voluit: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten) is ontstaan uit de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en omvat nu de voormalige FOM-instituten AMOLF, ARCNL, DIFFER en Nikhef plus de ruim 200 universitaire werkgroepen van de voormalige FOM-projecten. Vanaf 1 januari 2018 zullen dus de andere vijf NWO-instituten fuseren met NWO-I: ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR en SRON.

CWI
Na de fusie zal het CWI zijn missie blijven vervullen om baanbrekend onderzoek in wiskunde en informatica te verrichten, nieuwe kennis op deze gebieden te genereren en dit over te brengen naar bedrijfsleven en samenleving. Algemeen directeur Jos Baeten van CWI blijft verantwoordelijk voor de CWI-missie, voor dagelijks beheer van het instituut, voor aanstelling van CWI-personeel en voor uitvoering van (onderzoeks)beleid. Het bestuur van NWO-I zal Baeten adviseren en begeleiden.

Meer informatie: NWO-I

Company:

CWI, NWO

Partners