26-10-2018

Capgemini: Blockchain domineert de supply chain tegen 2025

Deel dit bericht

Een wereldwijde analyse van toonaangevende organisaties die blockchain implementeren laat zien dat de technologie mogelijk de toeleveringsketens over de hele wereld gaan transformeren. Tegen 2025 kan de wereld niet meer om blockchain heen: de technologie wordt onderdeel van mainstream business en ondersteunt toeleveringsketens wereldwijd. Dit voorspelt het nieuwste rapport van het Capgemini Research Institute.

Door investeringen en partnerships zal de distributed ledger technologie (DLT) de maakindustrie, consumentenproducten en retailsector domineren. Dit luid een nieuw tijdperk van transparantie en vertrouwen in. Het rapport “Does blockchain hold the key to a new age of supply chain transparency and trust?” biedt een overzicht van bedrijven en regio’s die zichzelf klaarstomen voor blockchain. Het voorspelt bovendien dat blockchain tegen 2025 alom vertegenwoordigd is in de mainstream business. Van alle organisaties die blockchain implementeren, doet slechts 3 procent dit op grote schaal en bevindt 10 procent zich in de pilotfase. De resterende 87 procent bevindt zich in het eerste stadium van de experimentele fase.
De UK (22 procent) loopt voorop met grootschalige implementaties en pilots van blockchain. Nederland bevindt zich in de middenmoot met 9 procent. De koplopers zijn optimistisch dat blockchain zijn potentieel zal waarmaken en meer dan 60 procent gelooft zelfs dat blockchain de samenwerking met partners nu al verandert.

Kostenbesparing grootste drijver in NL
De grootste drijfveren voor Nederlandse bedrijven om te investeren in blockchain zijn: kostenbesparing (100 procent), het verhogen van inkomsten (93 procent) en het beperken van risico’s (89 procent). De drijfveren van organisaties wereldwijd zijn anders, namelijk: kostenbesparing (89 procent), beter kunnen traceren (81 procent) en het verbeteren van transparantie (79 procent). De technologie kan worden ingezet voor kritische functies binnen de toeleveringsketen, van het volgen van de productie tot het monitoren van voedselketens en het waarborgen van wettelijke naleving. Gemotiveerd door de resultaten,  willen koplopers de investeringen in blockchain met 30 procent vergroten in de komende drie jaar.

Blockchain niet zaligmakend
Ondanks het optimisme rondom blockchain, zijn er nog steeds zorgen over het vaststellen van een duidelijke ROI (return-on-investment) en samenwerking tussen partners in de toeleveringsketen. De meerderheid (89 procent) van de Nederlandse organisaties ziet de regelgeving als een uitdaging voor het toepassen van blockchaintechnologie. Het privacybeleid is volgens 82 procent van de Nederlandse bedrijven de grootste operationale uitdaging.

Rol in digitale transformatie
In een eerder rapport, dat Capgemini dit jaar uitbracht met Swinburne University of Technology in Australië, kwam naar voren dat blockchain in 2020 een hoogtepunt bereikt, aangezien organisaties proofs-of-concept ontdekken en vertakkingen van FinTechs verkennen. Volgens het rapport komt de transformatie van blockchain tot wasdom in 2025, wanneer organisaties zich richten op bedrijfstransformatie en integratie en tegelijkertijd het privacybeleid en datamanagement vaststellen.

Ondanks de obstakels proberen organisaties de brede toepassing van blockchain te bevorderen, nu de technologie zich nog in een vroeg stadium bevindt. Een voorbeeld hiervan is het Mobility Open Blockchain Initiatief (MOBI), een consortium van een groep auto- en technologiebedrijven die voertuigen een digitale identiteit willen toekennen, zodat auto’s en systemen onderling kunnen communiceren.

Van hype naar realiteit
In het rapport zijn 24 uses cases voor blockchain opgenomen. Deze variëren van het verhandelen van emissierechten tot het beheren van leverancierscontracten en het voorkomen van namaakproducten. Capgemini paste deze use cases toe op de retailsector, maakindustrie en consumentenproducten en ontdekte dat blockchain gebruikt kan worden voor het traceren van productie, herkomst en inventaris van contracten, producten en diensten. Het rapport benadrukt dat consumentenorganisaties zich met name richten op het traceren en identificeren van producten. Zo werken Nestlé, Unilever en Tyson Foods aan blockchain pilots. Retailers richten zich op online marktplaatsen en het voorkomen van namaakproducten, waarbij onder meer Starbucks investeert in blockchain experimenten. Nog belangrijker is dat blockchain de voedselvoorziening kan veiligstellen, het proces van de boerderij tot aan eten op het bord kan volgen, besmetting kan voorkomen en producten kan terugroepen.

Het rapport kan hier gedownload worden.

Partners