15-10-2020

Salesforce: Nederlandse bedrijven riskeren achterstand door korte termijn-focus

Deel dit bericht

Hoewel 95 procent van de zakelijk leiders in Nederland hun onderneming als reactie op COVID-19 digitaal getransformeerd hebben, worstelen velen nog met de vraag hoe ze optimaal kunnen profiteren van de digitale wereld van vandaag. Uit recent onderzoek van Salesforce blijkt dat de meerderheid (67 procent) van de Nederlandse zakelijk leiders een groot deel van hun digitale transformaties sinds het begin van de pandemie slechts als tijdelijke oplossingen beschouwen. Een hoger percentage (75 procent) geeft toe nog niet ten volle gebruik te maken van de nieuwe digitale technologieën die ze hebben uitgerold.

Volgens het onderzoek is het behoud van een consistente klantenservice het belangrijkste aandachtspunt voor de meeste zakelijk leiders (54 procent) die zich aan de nieuwe realiteit van COVID-19 proberen aan te passen. Meer dan de helft (57 procent) denkt dat de verhoogde focus op online verkoop en services ook na COVID-19 een vast onderdeel van hun dienstverlening zal blijven, samen met een verschuiving naar een meer flexibele klantenservice (55 procent). Hoewel de pandemie aantoont hoe snel klanten zich kunnen aanpassen aan een nieuwe manier van werken, is de helft (50 procent) van de Nederlandse zakelijk leiders toch ongerust dat ze hun klanten overweldigen met nieuwe technologie en processen.

“De digitale transformatie blijft. Terwijl deze transformaties steeds sneller gebeuren, riskeren bedrijven een achterstand op te lopen door resultaten op korte termijn boven duurzaam succes op lange termijn te verkiezen”, aldus Michiel van Vlimmeren, General Manager Nederland bij Salesforce. “Bedrijven moeten met een paar dingen rekening houden wanneer ze de stabiliserings- en herstelfase van de crisis ingaan. Een voorbeeld hiervan is vertrouwen in het vermogen van de klant om zich te midden van disruptie aan nieuwe technologieën aan te passen. Ondernemingen moeten een antwoord bieden op de groeiende uitdagingen en verwachtingen van de klant. Doen ze dat niet, dan zullen de klanten hen laten vallen.”

Samenwerking tussen sectoren van cruciaal belang
Hoewel 87 procent van de zakelijk leiders het erover eens is dat de pandemie de aard van het werk op een positieve manier veranderd heeft, vinden bijna alle ondervraagden (88 procent) bedrijfsplanning op zowel korte als lange termijn een uitdaging. Dit wordt niet bevorderd door het feit dat velen moeite hebben om de bedrijfscultuur (44 procent) en het moreel van de werknemers (69 procent) op peil te houden, aangezien teams op afstand blijven werken. Sommige van deze uitdagingen zetten bedrijven aan om externe hulp in te schakelen, bijvoorbeeld om nieuwe klanten te werven (52 procent), teams op afstand te sturen (52 procent) en het moreel van de werknemers in stand te houden (52 procent).

“De digitale economie is onze manier van leven en werken helemaal aan het hervormen”, aldus Ruben Nieuwenhuis, Managing Director TechConnect. “Veel zakelijk leiders voelen zich overweldigd door deze vooruitzichten, maar ze staan er gelukkig niet alleen voor. Samenwerking tussen organisaties uit verschillende sectoren is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat digitale veranderingen op lange termijn worden gerealiseerd en gehandhaafd. Strategische samenwerkingen zoals die tussen Salesforce, TechGrounds en Randstad, die elk aspect van de digitale transformatie ondersteunen, zullen bedrijven helpen bij de technologische en culturele aanpassingen die hiervoor nodig zijn.”

Gezien de snelheid waarmee organisaties en diensten moeten transformeren, toont het onderzoek aan dat de toekomst van werk nu is aangebroken. Zeker als je bedenkt dat 70 procent van de zakelijk leiders aangeeft dat ze als gevolg van COVID-19 permanent nieuwe vaardigheden van hun werknemers nodig zullen hebben. IT-skills (58 procent) en het vermogen om met digitale tools te werken (39 procent) blijken de meest waardevolle vaardigheden in de post-COVID-wereld, maar ook soft skills zoals emotionele intelligentie (39 procent) en samenwerking (38 procent) zullen belangrijk zijn. Bedrijven begrijpen het belang van continu leren om ervoor te zorgen dat werknemers gewapend zijn voor de digitale economie. De meerderheid (62 procent) van de zakelijk leiders beseft dat ze meer moeten investeren in de opleiding en promotie van werknemers. Hierbij focust 75 procent zich op training en 76 procent op het uitrollen van formele structuren om huidige werknemers bij te scholen.

Digitale transformatie marathon, geen sprint
“Door de recente veranderingen, ten gevolge van de pandemie, hebben veel organisaties moeite om hun bedrijfsstrategieën aan het ‘nieuwe normaal’ aan te passen. We mogen echter niet vergeten dat de digitale transformatie een marathon is, en geen sprint. Zakelijk leiders moeten op lange termijn denken – voorbij COVID-19 – over hoe ze hun bedrijf voortdurend kunnen blijven heruitvinden. Dit houdt ook in dat ze moeten evalueren hoe ze hun activiteiten kunnen uitbreiden, blijven voldoen aan de verwachtingen van de klant, en blijven concurreren dankzij een productief en geëngageerd personeelsbestand”, legt Van Vlimmeren, uit.

Linda Hopmans, Directeur Randstad Boost vakopleidingen & Directeur Randstad Techniek & Bouw, zegt: “Niet alleen het omgaan met nieuwe technologie vraagt om nieuwe vaardigheden, ook het ontwikkelen en implementeren vragen om skills die steeds vaker schaars zijn. De digitale transformatie legde ook al voor corona de actuele en toekomstige mismatch tussen beschikbare en benodigde skills bloot. Met Randstad Boost hebben we daarom een programma ontwikkeld om vraag en aanbod sneller en passender bij elkaar te brengen waarbij we mensen heel gericht opleiden richting de vraag van de markt. Hiermee werken we in verschillende sectoren samen met partners zoals TechGrounds en Salesforce om de mismatch tussen vraag en aanbod effectiever op te lossen. Hierdoor stromen duizenden mensen per jaar in in toekomstbestendige branches waar zij voorheen nog niet werkzaam waren.”

De oplossing ligt zowel in het gebruik van technologie als in het bevorderen van een cultuur van levenslang leren. Beide zullen bedrijven niet alleen helpen om bestaande vaardigheidskloven te dichten, maar ook leiden tot nieuwe manieren om werknemers bij te scholen en de klanten van morgen te bedienen. In de digitale economie zal het streven naar innovatie cruciaal zijn.

Partners