22-01-2021

Dynatrace: CIO heeft behoefte aan teamoverstijgende samenwerking

Deel dit bericht

Dynatrace maakt de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek onder 700 CIO’s naar het samenwerken aan digitale transformatie.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de betrokken teams in traditionele IT-projecten te weinig met elkaar samenwerken en het gebruik van verschillende monitoring- en managementoplossingen onvoldoende effectief zijn voor cloud-gebaseerde architecturen. Als gevolg daarvan wordt er onnodig tijd verspild aan het reactief handmatig integreren van data uit verschillende oplossingen, in plaats van te focussen op het aanjagen van innovatie. Het volledige onderzoeksrapport: ‘How to transform the way teams work to improve collaboration and drive better business outcomes’, is hier te downloaden.

Samenvatting belangrijkste onderzoeksresultaten
• 89 procent van de CIO’s zegt dat de digitale transformatie het afgelopen jaar is versneld, terwijl 58 procent voorspelt dat deze versnelling verder toeneemt.
• 93 procent van de CIO’s zegt dat IT wordt gehinderd bij het maximaliseren van de toegevoegde waarde door uitdagingen op IT-gebied en het onvoldoende samenwerken van businessteams
• 74 procent van de respondenten zegt het beu te zijn data uit verschillende tools te moeten combineren om de impact van IT-investeringen op de business inzichtelijk te maken
• 40 procent van de ondervraagde CIO’s zegt dat onvoldoende samenwerken in BizDevOps-teams de reactiesnelheid beperkt om tijdig te kunnen anticiperen op veranderende businessbehoeften
• 16 procent van de tijd besteden IT-teams aan overleg met de business voor het identificeren van de veroorzakers van problemen en het oplossen daarvan. Dit kost de ondervraagde organisaties gemiddeld zo’n $ 1,7 miljoen per jaar aan productiviteitsverlies

Overige onderzoeksresultaten
• 49 procent van de ondervraagde CIO’s zegt dat ze onvoldoende data en inzicht hebben in hoe gebruikers de performance van digitale services ervaren
• Slechts 14 procent van de ondervraagde organisaties gebruikt een overkoepelend platform dat alle betrokken in staat stelt teamoverstijgend samen te werken om de totale impact te begrijpen
• 49 procent van de ondervraagde CIO’s zegt dat IT en de business in afzonderlijke teams werken
• 40 procent van de CIO’s zegt dat onvoldoende teamoverstijgend samenwerken het moeilijker maakt om de ernst van een issue te achterhalen en de businessimpact ervan te beperken
• Om overbelasting van de schaarse IT-resources te voorkomen adopteren organisaties nieuwe methoden om teamoverstijgend samenwerken te faciliteren. 53 procent implementeert daarvoor BizDevOps, 50 procent gebruikt autonome cloud operaties en 47 procent kiest voor NoOps

Volgens Chief Marketing Officer Mike Maciag van Dynatrace moeten betrokken teams meer datagestuurde beslissingen nemen en automatiseren naarmate de snelheid van digitalisering toeneemt en moderne dynamische clouds de complexiteit vergroten. “Omdat er onvoldoende teamoverstijgend wordt samengewerkt en er geen toegang is tot een ‘single source of truth’, kunnen BizDevOps-teams minder snel de verwachte toegevoegde waarde leveren. Verder wordt er veel tijd en geld verspild door het gebruik van data uit meerdere monitoring- en analysesystemen voor verschillende werkmethoden, in plaats van holistische inzichten te creëren die de gezamenlijke bedrijfsdoelstellingen ondersteunen.”

“Zonder de muren tussen IT, development en businessteams te doorbreken kunnen organisaties de huidige versnelling van digitale transformatie niet bijhouden”, vervolgt Maciag. “Het is beter alle teams te faciliteren met een overkoepelend analyse- en monitoringplatform en een gezamenlijk datamodel. Daaruit zijn nauwkeurige realtime inzichten te halen die bijdragen aan gezamenlijke doelstellingen om de bedrijfsresultaten te verbeteren.”

De resultaten zijn afkomstig uit een wereldwijd onderzoek onder 700 CIO’s in organisaties met meer dan 1.000 medewerkers, uitgevoerd door Vanson Bourne in opdracht van Dynatrace.

Partners