Ontbijtsessie Business Agility
(23-09-2016)

Deel dit bericht

Ontbijtsessie Business Agility: T-Mobile & Quint over het verhogen van wendbaarheid, flexibiliteit en slagvaardigheid

Business Agilty beslaat de wendbaarheid die een organisatie ten opzichte van haar markt en haar omgeving kan hebben. Enerzijds wil een organisatie wendbaar zijn in de producten die zij levert: de klant moet duidelijk ervaren dat haar behoefte ‘customized’ wordt. Anderzijds wil de organisatie niet gehinderd worden door ballast en zo ‘lean’ mogelijk opereren. Wendbaarheid is niet alleen iets wat in systemen zit, maar in veel meer onderdelen van een organisatie. Een wendbare organisatie kan alleen wendbaar zijn als de volledige keten van de “echte” business tot en met IT-operations gericht is op de kerndoelen, namelijk creëren van customer value. Veel bedrijven implementeren development teams met een “linking pin” aansluiting op de business via een Product Owner rol. Om daadwerkelijk wendbaar te worden is meer nodig, namelijk een volledige aansluiting van de business op de agile werkwijze.

Waarom deelnemen?
In deze ontbijtsessie wordt u meegenomen in de kenmerken en bouwstenen van Business Agility. De masterclass is bestemd voor leiders, managers en professionals (IT en zeker ook Business) die herkennen dat veranderen de nieuwe norm is en de noodzaak zien om wendbaar en exploratief te zijn èn om vooral kansen te grijpen. Dave Stegink (Quint) en Jeroen van der Sman (T-Mobile) hebben gezamenlijk T-Mobile binnen 1,5 jaar getransformeerd naar een volledige agile organisatie. Hierbij is de volledige keten agile georganiseerd, van marketing naar operations naar IT. Samen met de deelnemers zorgen ze voor een interactief programma, waarbij er volop de mogelijkheid is om te sparren en ervaringen te delen over de actuele vraagstukken in uw organisatie. Gezamenlijk ontdekken we zo de succesfactoren en valkuilen rondom Business Agility.

Onderwerpen die aan bod komen:
Wat verstaan we onder Business Agile?
Waarom is Business Agility belangrijk?
Wat verandert er in de business? Business agile manifesto in de praktijk.
Welke impact heeft Business Agility op afdelingen zoals: product- en propositiemanagement, basemanagement of online marketing?
Hoe sluit de business “agile way of work” concreet aan op de lopende ontwikkel agile-scrum teams?
Wat is de integraal en end-to-end werkwijze bij T-Mobile?

Programma
08.00 – 08.30     Ontvangst en ontbijt
08.30 – 09.30     Business Agility, een must - door Dave Stegink
09.30 – 09.45     Pauze
09.45 – 10.30     De kenmerken & bouwstenen van Business Agility bij T-mobile - door Jeroen van der Sman
10.30 – 11.00     Discussie & afronding


Praktische informatie
Op vrijdagochtend 23 september staat er om 08.00 u een ontbijt voor u klaar en starten we om 08.30u met het inhoudelijke gedeelte om rond 11.00u weer te eindigen. Wij willen u en/of uw collega van harte uitnodigen in te schrijven. Deelname is kosteloos.
Locatie: Garage45, Amstelzijde 45, 1184 TZ Amstelveen. Gratis parkeren.

Partners