03-12-2015

Onderzoek Rackspace: DevOps heeft voet aan de grond gekregen in Nederland

Deel dit bericht

DevOps, de relatief nieuwe ontwikkelmethode waarbij ontwikkelaars (developers) en systeembeheer (operations) nauw samenwerken, heeft voet aan de grond gekregen in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van Rackspace onder ruim 200 Nederlandse organisaties. Meer dan 80 procent van de ondervraagden geeft aan al met DevOps aan de slag te zijn of dat op de planning te hebben.

Veel organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met technologische uitdagingen. Vanwege de opkomst van flexibele, vooruitstrevende start-ups, moet de gevestigde orde van bedrijven snel veranderen om niet achterop te raken in de digitalisering. Deze IT-verandering is nodig om innovatief te blijven en creëert ook mogelijkheden om de inkomsten, ervaringen van klanten en de interne processen te verbeteren. De ontwikkeling van DevOps is een van de mogelijkheden naar een gedigitaliseerde onderneming.
Rackspace ondervroeg 222 IT-experts die werkzaam zijn bij Nederlandse organisaties met meer dan 250 werknemers. Bijna de helft van deze respondenten gaf aan bekend te zijn met DevOps. Voor 46 procent van deze groep staat DevOps voor een software-ontwikkelingsproces dat ontwikkelaars en IT dichter bij elkaar brengt. Bijna een kwart ziet DevOps meer als een culturele beweging waarbinnen operations en development hechter samenwerken om de business agility te vergroten. Slechts 9 procent beschouwt het als een van de buzz-woorden die de industrie rijk is momenteel.

Bert Stam, Regional Manager CEMA van Rackspace: “DevOps gaat over het aanwakkeren van innovatie en het stroomlijnen van processen die ervoor zorgen dat development en operations hand in hand gaan en zodoende bedrijfsdoelstellingen worden behaald. De resultaten uit dit onderzoek laten zien dat DevOps al goed in de belangstelling staat, maar er moet nog veel gebeuren om de voordelen hiervan aan een grotere groep duidelijk te maken. Teams die DevOps op een juiste manier inzetten, krijgen in de regel te maken met commerciële groei en dat is interessant voor elke onderneming.”

Van de groep respondenten die al gebruikmaken van DevOPs in zijn/haar organisaties doet 41 procent dat voor het automatisch testen van software, gevolgd door 38 procent die het inzet voor continue integratie. Zeker 31 procent van de huidige gebruikers in dit onderzoek zet DevOps in voor applicatie-monitoring en geïntegreerde deployment-planning.

Snellere time-to-market
Op de vraag wat de inzet van bepaalde DevOps-programma’s hen en/of hun organisatie heeft opgeleverd, antwoordt 34 procent dat het heeft gezorgd voor een snellere oplevering van nieuwe features en snellere time-to-market voor nieuwe software releases, terwijl 38 procent hierdoor sneller heeft kunnen voldoen aan de eisen van de business. Anderszins heeft de DevOps aanpak geresulteerd in meer stabiliteit, zowel op het gebied van applicaties (24 procent) als van de gehele operating-omgeving. Innovatie wordt door 28 procent als belangrijk voordeel gezien en betere samenwerking tussen projectteams en reductie van de IT-kosten wordt door 17 procent van de de respondenten aangemerkt als direct resultaat van de inzet van DevOps.  

Uitbesteding van DevOps
Ondanks dat samenwerking binnen de organisatie als belangrijk effect wordt benoemd, wordt er ook in Nederland op het gebied dan DevOps regelmatig samengewerkt met derden voor het outsourcen van DevOps-diensten. Zeker 72 procent van de respondenten die hiermee te maken heeft, geeft aan dat het kosteneffectiever is voor hen en hierdoor tijd en resources vrij zijn gekomen om juist innovatief te ondernemen.
Deze uitkomst sluit naadloos aan op recente prognoses uit het rapport van IDC Cloud FutureScape 2016. Dit rapport voorspelt dat in 2018 ten minste 65% van de IT-assets van bedrijven offsite in colocatie, hosting en cloud datacenters staan. Terwijl een derde van hun IT-personeel, medewerkers van third party-bedrijven worden.

Draagvlak creëren
Ondanks de duidelijke voordelen die DevOps biedt op het gebied van versnellen van processen van bijvoorbeeld applicatieontwikkeling en samenwerking, zullen veel bedrijven eerst aan de slag moeten gaan met het creëren van draagvlak voor de culturele verandering die DevOps met zich meebrengt. Bijna een derde van hen die al met DevOps werken geeft aan dat vooral de business niet klaar was voor de verandering. Maar ook ontwikkelaars zelf staan niet altijd te springen om te veranderen. In 24 procent van de gevallen waren zij degenen die eerst overtuigd dienden te worden. Dit ligt gelijk aan het aantal respondenten dat aangeeft dat de implementatie van DevOps hen geen enkel nadeel heeft opgeleverd.

Over het onderzoek
Rackspace heeft dit onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau onder 222 IT-experts die werkzaam zijn in Nederlandse organisaties met minimaal 250 werknemers in diverse sectoren. Het onderzoek is uitgevoerd in september 2015.

Tags:

Devops

Company:

RackSpace

Partners