27-03-2017

Nationale Blockchain Coalitie gaat van start

Deel dit bericht

De Nationale Blockchain Coalitie wil de grootschalige uitrol van blockchaintechnologie in Nederland bevorderen. De Nationale Blockchain Coalitie is een publiek-privaat initiatief van het door het Ministerie van Economische Zaken ingestelde Team ICT. De presentatie vindt op 30 maart plaats bij het Ministerie van Economische Zaken.

Blockchain wordt door Team ICT gezien als een potentiële bron van vertrouwen, welzijn, welvaart en veiligheid voor burgers, samenleving en bedrijven. Blockchain is hard op weg een volgende digitale revolutie te ontketenen. Blockchain kan een businessimpact hebben vergelijkbaar met de komst van het internet. Ondernemers, bestuurders en beleidsmakers doen er goed aan zich nú al bewust te worden van de economische, technische, en maatschappelijke mogelijkheden met blockchain.

Sprongen maken
Het World Economic Forum verwacht dat in 2025 een derde van het wereldwijd bruto nationaal product opgeslagen zal zijn binnen blockchain. Een groot aantal tot dusverre onopgeloste problemen rond dienstverlening, veiligheid en efficiency zijn met blockchain op te lossen. Ook binnen Nederland zijn volgens De Nationale Blockchain Coalitie sprongen te maken in een betere beheersing van productieprocessen, kostenbesparing, reductie van fraudegevoeligheid en het terugdringen van cyberrisico’s.
Initiatiefnemer zijn het platform ‘Dutch digital delta’, aangevoerd door René Penning de Vries als boegbeeld ICT namens minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken en de Speciale Gezant Fintech Willem Vermeend namens minister Dijsselbloem van het ministerie van Financiën.

Dutch digital delta
Dutch digital delta is een publiek privaat platform dat wetenschappers, bedrijfsleven en overheid met elkaar verbindt om innovaties in ICT te realiseren en daarmee de economische groei in Nederland te bevorderen en internationale investeerders aan te trekken. De dutch digital delta stimuleert en initieert innovaties in de ICT voor de verschillende (top)sectoren. Het blockchain initiatief wordt ondersteund door onder meer het ministerie van Economische Zaken & Financiën, NWO, TNO, FME, Nederland ICT, CIO Platform Nederland, INSEIT, Centric en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Meer informatie: Dutch digital delta

Partners